Cursussen

EXAMENS VOOR N EN F
De zendexamens worden niet meer centraal gehouden door het Agentschap Telecom.  VERON en VRZA hebben de ‘Stichting Radio Examens’ opgericht. Deze stichting heeft van het Agentschap Telecom de bevoegdheid gekregen om de examens voor de N- en F-machtiging af te nemen.
Aanmelding voor deze examens is mogelijk via de website: www.radio-examen.nl. Hier vindt u ook alle informatie over het zendamateur radio-examen.
Eventuele vragen kunt u richten aan: examensecretaris (AAN) gmail.com.

N-/F-CURSUS RADIO-ZENDAMATEUR
De cursus radiozendamateur wordt op woensdag avond gegeven door Jan van Essen (PH7S) in het clubhuis PI4AMF in Bunschoten-Spakenburg. Het e-mailadres van Jan is: ph7s (AAN) veron.nl. Meer info over een startende of lopende cursus vind u <hier>.
n-f-cursus-14

HELPDESK VOOR VRAGEN SCHRIFTELIJK ZENDEXAMEN
Velen bereiden zich hierop voor door middel van de cursus die in onze regio wordt gegeven of door zelf studie. Vooral bij zelf studie blijf je soms met onopgeloste vraagstukken zitten en dat is jammer. Jan van Essen (PH7S) is bereid mensen te helpen die met vragen zitten betreffende de studie tot radiozendamateur en wel via e-mail. Jan is in het bezit van het VERON F- en N-cursusboek, dus kunt u bij vragen eventueel verwijzen naar bijvoorbeeld schema’s uit het boek.

OOK ONLINE STUDEREN IS MOGELIJK
Is leren in klasverband niets voor jou, overweeg dan eens om online te studeren. De DLZA (Digitale Leergang ZendAmateurs) is een prima manier om op eigen tempo de leerstof onder de knie te krijgen en volop te oefenen voor het examen. De opleiding kent een zeer hoog slagingspercentage. Meer informatie vind je op www.DLZA.nl.

MORSECURSUS
morse2008nr2Op elke donderdagavond is er een CW-cursus in het clubhuis in Bunschoten. Zowel beginnende als ervaren telegrafisten kunnen op deze cursus terecht.
Na het volgen van de cursus zal een examen worden afgenomen en na goed gevolg een certificaat worden verstrekt. De cursus is niet alleen voldoende om het ON-examen met goed gevolg af te leggen, maar ook om CW in praktijk te kunnen gebruiken.
Voor de deelname aan de cursus is een kleine vergoeding per avond verschuldigd, die in zijn geheel vooraf dient te worden voldaan. Indien je wilt deelnemen aan de cursus mail je naar Koos (PA3BJV), email pa3bjv (AAN) veron.nl.


CW cursist

foto: oefening baart kunst.