Novice (PD-ers) mogen ook op 20 en 40 meter-band

In het verenigingsblad van de VRZA CQ-PA en op hun website is te lezen dat het Agentschap Telecom drie aanbevelingen heeft overgenomen n.a.v. het herijkingsrapport Novice licentie.

De PD-ers krijgen de HF banden 20M en 40M erbij en mogen daar maximaal 100W gaan maken.

Wanneer N registraties daadwerkelijk op deze voor hun nieuwe banden mogen uitkomen is nog niet bekend.

 

 

Posted in Ander nieuws | Tagged , , , | Comments Off on Novice (PD-ers) mogen ook op 20 en 40 meter-band

Vasthouden microfoon tijdens rijden in auto is toegestaan

Een collega zendamateur heeft onderstaande schrijven ontvangen van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieruit wordt duidelijk dat zendamateurs voorlopig nog tijdens het autorijden gebruik mogen maken van een microfoon.

 

Geachte heer ,

In uw reactie op ons antwoord van 5 april heeft u een vraag gesteld over de situatie dat een mobilofoon, geplaatst op het dashboard, wordt gebruikt in combinatie met een microfoon in de hand. U betoogt dat de microfoon niet onder het verbod van het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat valt. U voert hiervoor aan dat de microfoon geen mobiel elektronisch apparaat is, maar een passief onderdeel.

Het verbod op het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden wordt per 1 juli 2019 opgenomen in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
——————————————————————————–
In de toelichting op deze wijziging van artikel 61a RVV 1990, wordt duidelijkheid verschaft over uw vraag. De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.

——————————————————————————–


Er zijn nog twee aspecten van belang. Uiteraard moet iemand die zo’n spreeksleutel gebruikt op het verkeer blijven letten. Er mogen geen gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers ontstaan. Iemand die gevaar of hinder voor anderen veroorzaakt, is strafbaar op grond van de artikelen 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
En verder wordt het gewijzigde artikel 61a RVV 1990 over twee jaar geëvalueerd. Daarbij zal ook specifiek gekeken worden naar het gebruik van een spreeksleutel.

Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

Met vriendelijke groet,

HBJZ Burgerbrieven
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Posted in Ander nieuws | Tagged , , , | Comments Off on Vasthouden microfoon tijdens rijden in auto is toegestaan

Amateurs uit de regio starten VRZA afdeling

Een groep van meer dan 10 zendamateurs hebben besloten VRZA afd. Eemland in het leven te roepen. De meeste waren al lid van de VRZA en een enkeling is dat geworden om het initiatief te ondersteunen.

Het bestuur van de VRZA zal de aanvraag bij de volgende bestuursvergadering behandelen waarna het al dan niet officieel bekrachtigd kan worden.

De RadioClub Bunschoten vind het heel erg leuk dat dit initiatief is genomen en heeft ze een warm welkom gegeven. De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 25 juni as in de avond. 

Posted in VRZA | Comments Off on Amateurs uit de regio starten VRZA afdeling

Motorola DM4600 accessoire’s

De eerste setjes zijn uitgezetbij hun nieuwe gebruiker en de honger naar informatie is toegenomen. In dit stukje hebben wat informatie verzameld van andere amateurs die we graag met jullie willen delen.

De accessoire connector (PMLN5072) is bij een Nederlandse webshop Lobocom gevonden voor onder de 5 Euro.

Via deze connector kan USB, evt een microfoon en andere zaken als een speaker worden aangesloten

Pinout-Accesoireconnector

Aansluitschema (tafel of hand) microfoon

Op ebay is de hand-microfoon RMN5052A voor rond de 20 Euro te koop. Deze is geschikt voor de Motorola DM4600 en kan gewoon aan de voorzijde van de set worden aangesloten.

We hopen dat iedereen er veel plezier aan gaat beleven en dat deze informatie hier aan kan bijdragen.

73s

PD0RAF

Posted in Ander nieuws | Tagged , , , | Comments Off on Motorola DM4600 accessoire’s

Motorola DM4600 (VHF) Project

Er zijn voor een project een aantal Motorola DM4600 VHF radio beschikbaar gekomen.
Deze set is gemaakt voor DMR maar ook FM is mogelijk.
Daar mee gaan we een nieuwe toekomst te gemoed.
De sets zijn geprogrammeerd met alle 2M frequenties en ook een aantal speciaal voor DMR.
Wat nog ontbreekt is de microfoon en een aansluit strip.

Wat moet er gedaan worden om mee te kunnen doen??

Om in aanmerking te komen gelden een paar spelregels:
Voor de radio is een DMR nummer nodig wat gekoppeld is aan de roepletters.
De set mag de aankomen de 3 jaar niet worden verkocht.
De kosten zijn € 100,- en aanmelden kan bij Edwin PA1EDL (@amsat.org) met roepletters en DMR-ID (nummer).
De Motorola kan dan in overleg in Bunschoten afgehaald worden.

Het aanvragen van een CCS7 (beter bekend als een DMR-ID) kan op deze site https://register.ham-digital.org

Denk er aan dat het plaatje van uw pasje/machtiging niet al te groot kan zijn, anders loopt de aanvraag niet door. Het plaatje van het pasje/machtiging zal direct worden gewist nadat de aanvraag is verwerkt. Echter, uw naam en roepnaam zal blijvend worden opgenomen in de diverse wereldwijde databases voor digitale amateurcommunicatie wat tevens communicatie op div netwerken als D-Star en Brandmeister mogelijk maakt.

Jan PD0AUQ

Posted in Ander nieuws, BrandMeister | Tagged , , , , | Comments Off on Motorola DM4600 (VHF) Project

Project Fijnstof Meting

Er zijn amateurs in onze regio bezig met een project voor fijnstofmetingen.

Op deze site (https://luftdaten.info/nl/startpagina/) kunt meer informatie van dit project vinden. En mocht u vragen hebben dan kunt u zich melden bij Jan PD0AUQ

Posted in Zelfbouw | Tagged , , , | Comments Off on Project Fijnstof Meting

Zelfbouw Doppler Peiler van PD0G

Gerton (PD0G) is al een tijdje bezig om een ‘peildoos’ op basis van PA8W’s RDF41 variant te bouwen en heeft de bouwvorderingen van zijn project heel mooi in beeld vastgelegd. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.

De bouwfoto’s van de peildoos vind u hier

De bouwfoto’s van de antenne vind u hierPosted in VERON | Tagged , , , , | Comments Off on Zelfbouw Doppler Peiler van PD0G

Happy new year!

Wij wensen alle bezoekers van de Radioclub in Bunschoten een verbindingsvol 2018. Dat wij u allen weer in goede gezondheid in het nieuwe jaar mogen ontmoeten.

 

Klaas & Raphael

 

Posted in Nieuws PI4AMF | Comments Off on Happy new year!

Experimentele repeater PI3XDV in Amersfoort

Amersfoort heeft sinds september 2017 een experimentele repeater. Omdat het leuk is als de Amersfoortse amateurs er ook iets mee doen, al is het maar af en toe, volgt hier een beknopte beschrijving van de doelstelling van het project, van enkele van de plannen, en hoe de repeater gebruikt kan worden.

Een groot deel van de apparatuur voor de repeater. De rommelige opzet maakt het mogelijk om nieuwe wijzigingen snel uit te voeren.

Bij het opzetten van PI3XDV stond één overweging voorop. Je kunt bij een repeater kiezen voor een groot bereik. De repeater staat dan gewoonlijk op een locatie waar je niet voortdurend gemakkelijk bij kunt. Dit is wat bij repeaters meestal gebeurt.

Bij PI3XDV staat voorop dat de repeater voortdurend toegankelijk moet zijn om er steeds nieuwe experimenten mee te doen. Om die reden “staat” de repeater bij ondergetekende, de maker van de repeater thuis. Het bereik in kilometers is daardoor uiteraard niet spectaculair.

Het vervelende als je van tevoren roept dat je iets gaat doen, is dat er dan mensen mogelijk teleurgesteld kunnen zijn als die plannen niet heel snel of volgens een niet meer aangehouden planning worden verwezenlijkt, of als er dingen eventueelniet doorgaan. Om die reden heb ik de afgelopen maanden niet veel werk gemaakt van publiciteit rond deze repeater.

Deze publicatie op rcbun.nl is puur om de medeamateurs in de buurt te vertellen wat die soms merkwaardige signalen inhouden, maar ook om ze te laten zien dat de repeater, al werken dingen soms niet perfect, dat die repeater er behalve voor die experimenten ook is voor de mensen uit de regio om hem te gebruiken. Al komen er soms ineens functies bij, en gaan er misschien ook weer dingen na een poosje vanaf.

PI3XDV zendt en ontvangt momenteel (begin december 2017) op twee frequenties:

144,875 MHz in FM
430,975 MHz met D-STAR

Zaken die op dit moment werken

Papepegaairepeater in FM op 2 meter en met D-STAR op 70 cm.
Een traditionele D-STAR-hotspot op 70 cm
EchoLink op 2 meter (callsign PI3XDV-L, node: 862686)
Een uitgebreide gesproken helpfunctie (in het Engels)
Opvragen van actuele METAR-weerberichten van vliegvelden.
Een testgenerator voor de meeste beschikbare toonslotcodes
Voicemailfunctie. Praktisch nut hiervan is beperkt, maar het is wel leuk om een keer te kijken hoe het werkt. Pincode kun je aanvragen via x@xdv.me
Propagatiemonitor zit er al wel in, maar werkt nog niet.

Gebruik
Bediening via FM gaat uitsluitend via DTMF-tonen.

Alles bij deze repeater is zoals ik al schrijf aan veranderingen onderhevig. De komende paar maanden is de repeater meestal gekoppeld aan PI2KMP, de 70 cm-repeater in Kampen waar ook een aantal interessante experimenten worden gedaan. Controleren of die koppeling er is kan door met DTMF in te tikken *# (sterretje, hekje). Dat is een statusopvraag. Wanneer je te horen krijgt dat de echolinkmode is ingeschakeld, dan is het relais gekoppeld. Je hoort daarna het aantal koppelingen. Door vervolgens 1# in te tikken (cijfer 1, hekje) hoor je wie er met het relais gekoppeld is.

Als de koppeling met PI2KMP bestaat, kun je direct de microfoon indrukken en een oproep plaatsen.

Voor 144,875 MHz is geen CTCSS of iets anders nodig. De zender zendt wel 77 Hz uit, voor het geval je storing ontvangt. Door CTCSS aan de ontvangstkant in te schakelen kun je ervoor zorgen dat je alleen PI3XDV hoort. Repeatershift is op 144,875 en 430,975 MHz niet nodig.

Hieronder nog enkele commando’s:
N.b.: met een hekje in DTMF verlaat je een modus. Het kan zijn dat je meerdere keren het hekje moet geven voordat je in het hoofdmenu komt. De onderstaande commando’ s zijn vanuit het hoofdmenu, tenzij anders vermeld.

1#
Papegaairepeater (om korte doorgangen met anderen te wisselen of voor het terughoren van je eigen modulatie:

2#
Echolink, tik binnen EchoLink 0# voor alle mogelijkheden.

3#
Voicemail, toets binnen de module 0# voor help

5#
METAR, weerberichten van vliegvelden (Engels). Binnen METAR gelden de volgende commando’ s:
01# Lijst met beschikbare vliegvelden
1# EHAM, Schiphol
2# EHWO, Woensdrecht (militair)
3# EHKD, De Kooy (militair, bij Den Helder)
9# EHGG, Eelde
10# EHEH, Eindhoven
Op verzoek kunnen andere vliegvelden worden toegevoegd. Mail x@xdv.me

(hieronder opnieuw vanuit het hoofdmenu)

6#
Toonslotgenerator, toets binnen de module 0# voor help

10# Propagatiemonitor (geen opvraagbare functies, werkt momenteel nog niet).

0#
Helpfunctie (Engels), werkt contextueel in alle modules van de repeater.

De huidige D-STAR-hotspot op 70 cm, werkt zoals vrijwel iedere D-STAR-hotspot.

Beknopt overzicht van de plannen:
Hieronder een overzicht van de eventuele plannen.

Het doel van de experimenten met PI3XDV is om een repeater te maken die niet volgens de al gebaande paden werkt, waarbij ruimschoots gebruik gemaakt wordt van de nieuwe regels zoals die sinds april 2017 gelden. Doel is verder om te experimenteren met nieuwe technieken, en met ongebruikelijke combinaties van al bestaande technieken.

Enkele van de plannen zijn:
Koppelingen tussen digitale modes D-STAR, DMR en FM.
Behalve D-STAR op termijn op 70 cm naast FM ook DMR, APCO P25 en System Fusion.

Tot zover zijn dit plannen voor waarschijnlijk ergens in 2018.

Een heel omvangrijk project is het mogelijk maken van chatten via alle frequenties van PI3XDV, waarschijnlijk zal voor de chatfunctie overigens de call PI8XDV worden gebruikt. Een deel van de chatfunctie werkt al, maar is nog ‘ handbediend”, wat nog moet is ervoor zorgen dat gebruik in FM en met de chat tussen elkaar door kunnen lopen.

Het is nog niet helemaal zeker, maar de eerstvolgende toevoeging zal bijna zeker een ingang zijn op 70,350 MHz. Als je op die frequentie zendt, wordt je signaal op 144,875 opnieuw uitgezonden.

Geplande ingangen (zonder garantie) zijn verder: 29,610, 24,980 en 50,???, alle in FM.

Na de ingang op 70,350 is waarschijnlijk het laten werken van de chat via 144,875 als eerste aan de beurt. De chat zal worden gekoppeld aan het IRC-kanaal van de Daily Minutes op internet, waarbij alleen mensen met een amateurregistratie op dat kanaal op internet naar 144,875 worden doorgegeven. [URL voor meedoen met de chat: http://shorties.be/pa00news/uncategorized/doe-mee-met-het-chatkanaal-van-de-daily-minutes-dit-is-hoe-het-moet/]

Een mogelijke uitbreiding daarna is dat er een crossbandrepeaterfunctie gemaakt wordt tussen 430,975 en 144,875 (en vice versa), waarbij door op 70,350 te zenden het signaal zowel op 144,875 als op 430,975 opnieuw wordt uitgezonden. Als de crossbandfunctie werkt, zal gedurende enige tijd D-STAR op 70 cm niet meer werken.

Wees welkom om PI3XDV een keertje (en zeker ook vaker) uit te proberen!
73 John PA0ETE

Posted in Ander nieuws | Tagged , , , , | Comments Off on Experimentele repeater PI3XDV in Amersfoort

PI1SPA weer volledig operationeel

De digitale amateur was het niet ontgaan, PI1SPA was ziekig de laatste maanden. De grondoorzaak was allerlei. Ondermeer defecte coax en een duplexfilter dat al na gelang zijn humeur een slechte SWR gaf zorgde voor de nodige downtime.

 

Gelukkig is er binnen de amateur community hulp of oplossingen nooit ver weg. Van nieuwe kabeltjes (bedankt Jan AUQ!) tot een vet gave schop-kont duplexfilter (bedankt Joost PE1RMN en hobbyscoop!) tot het compleet afregelen van het duplexfilter (bedankt Erik PE1RQF!), iedereen sprong in de bres om het genezingsproces van de patient te bespoedigen.

Ingewanden van het Airtech Duplexfilter

Zoals het in deze hobby gebruikelijk is gaat niks vanzelf en liepen we tegen de gebruikelijke ‘uitdagingen’ aan. Van praktische dingen als een ineens te ondiepe “19 kast voor het filter of passende connectoren voor de gebuikte coax (of was het nou passende coax op de connectoren?) tot uitwerkingen van vocht intreding in het filter. Maar uiteindelijk werd met succes naar het beoogde resultaat toegewerkt.

 

En het resultaat mag er zijn! deze Brandmeister DMR repeater is nog nooit zo goed geweest. Het bereik is weer van ouds en als extra bonus is de gevoeligheid sterk verbeterd zodat aan de randen van het bereik er geen bitje verloren gaat als een amateur terug komt met nog 1 streepje ontvangst van de omzetter.

 

Aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt spreek ik mijn grote dank uit!

73s

Raphael PD0RAF

Posted in BrandMeister | Tagged , , , , , | Comments Off on PI1SPA weer volledig operationeel