Opstarten VRZA bijeenkomsten

Beste leden van de VRZA afdeling Eemland,
Naar aanleiding van wat premier Rutte vanavond medegedeeld heeft omtrent de Corona maatregelen heeft het bestuur van de VRZA afdeling Eemland het volgende besloten:

De bijeenkomst van 26 mei zal nog niet door kunnen gaan, maar op 23 juni kunnen we zoals het er op dit moment uitziet met inachtneming van de 1,5m regel de bijeenkomsten weer hervatten.
We hebben dit keer geluk dat we niet zo’n hele grote afdeling zijn, en met het aantal leden wat gemiddeld de bijeenkomsten bezoekt kunnen we aan de 1,5m regel voldoen.

We kijken er naar uit iedereen weer te ontmoeten maar willen je wel het volgende vragen als je van plan bent te komen:
– dat even via deze telegram groep te laten weten.
– tijdens je verblijf op de radio club de 1,5 meter regel te respecteren.
– thuis te blijven als je griep verschijnselen hebt.

De invulling van deze avond is nog niet bekend, ook is het mogelijk dat de bijeenkomst (door maatregelen van de overheid) toch niet door kan gaan, maar dat zullen we je via deze telegram groep laten weten.

Ook heeft het bestuur besloten tijdens de zomer vakantie periode de afdelingsbijeenkomsten gewoon doorgaan, wij houden dus geen zomer stop. De geplande data van de bijeenkomsten t/m september zijn: 23 juni, 28 juli, 25 augustus en 22 september.
Ook bekijken we of het mogelijk is om in het weekend van 5-6 september aan de IARU SSB velddag deel te nemen.

We houden jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Het bestuur wenst jullie allen het beste en vooral veel gezondheid en graag tot ziens op 23 juni.
Namens het bestuur Wim PA4WK voorzitter.

Posted in VRZA | Tagged , | Comments Off on Opstarten VRZA bijeenkomsten

Opschorten afdelingsactiviteiten VRZA Eemland ivm Corona

Beste leden van de VRZA afdeling Eemland,
De eerder genomen maatregelen met betrekking tot het Corona virus zijn zo melde premier Rutte vanavond uitgebreid tot en met 28 april.
Dit betekend dat ook alle activiteiten van de VRZA afdeling Eemland de komende maand opgeschort zullen worden tot een nader te bepalen datum.
De berichtgeving en agenda op de website van de Radio Club Bunschoten is aangepast.
Het bestuur wenst jullie allen het beste en vooral veel gezondheid.
Namens het bestuur Wim PA4WK voorzitter.

Posted in VRZA | Tagged , | Comments Off on Opschorten afdelingsactiviteiten VRZA Eemland ivm Corona

Voorlopige opschorting van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten

Beste leden van de VRZA afdeling Eemland,


Gezien de laatste ontwikkelingen & maatregelen mbt het Corona virus hebben de besturen van Radio Club ‘t-Gooi en de VRZA afdeling Eemland besloten de lezing van Gidi Verheijen – PA0EJM over 100 jaar radio omroep die dinsdag 24 maart in de radio kelder in Hilversum gegeven zou worden tot een nader te bepalen datum uit te stellen. Het is vervelend voor iedereen, maar beide besturen zijn van mening dat we geen extra risico’s in de hand willen werken. Omdat wij niet weten hoe Corona zich ontwikkelt kunnen we helaas nog geen nieuwe datum prikken, zo gauw we daar iets over weten zullen we dat breed bekend maken.
Dit betekend ook dat er geen bijeenkomst in Bunschoten is, de eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 28 april.


Wim PA4WK voorzitter VRZA Eemland

Posted in VRZA | Comments Off on Voorlopige opschorting van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten

QSL post VRZA Eemland

Op onze afdelingsavonden kunnen je QSL-kaarten worden ingeleverd en ontvangen bij Kees PA0VDB.

 • Kees is vanaf heden de sub QSL manager voor de VRZA afd. Eemland, wij vallen onder QSL regio 03.
  Het DQB stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van de QSL-kaarten aan de (sub) Regionale QSL Manager,
  bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland: ongesorteerd.
 • bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs: gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.
  Als je je kaarten voortaan via onze afdeling wilt versturen en ontvangen kun je dit kenbaar maken door een berichtje te sturen naar ledenadministratie@vrza.nl dat je voortaan graag je kaarten via QSL regio 03 wilt ontvangen. Ook andere wijzigingen zoals bijv. je call kun je hier doorgeven.
  De ledenadministratie zorgt ervoor dat de wijziging ook direct in de administratie van het Dutch QSL-bureau wordt verwerkt.
  Graag in cc naar pa0vdb@vrza.nl dan is Kees ook op de hoogte en kunnen je kaarten apart gehouden worden bij de RQM.
Posted in VRZA | Tagged , | Comments Off on QSL post VRZA Eemland

Verslag Pacc 2020

De pacc contest 202o ligt inmiddels 2 weken achter ons, de condities op 40 meter en 80 meter waren bedroevend, 20 meter richting USA was sporadisch open en de 15 en 10 meter waren vrijwel volledig op slot. De activiteit was laag vooral in de nachtelijke uren op 40 meter in SSB. De zaterdag begon vroeg voor de contest manager alles werd nog eens dubbel nagelopen. Om 10.00 uur kreeg ik versterking van maarten en frans om nog even te helpen met het plaatsen en ophijsen van de 160 meter antenne. Deze werd gevoed vanuit de kokermast op 33 mtr hoogte en de beiden benen stonden dit jaar op ongeveer 17 meter van de grond onder een hoek van 120 graden.

De OB-80-1 een fantastiche antenne !! was op 33 meter hoogte in de kokermast gemonteerd. De optibeam 17-4 in de beijzen mast. Zie foto  

Duidelijk is hier het verschil hoogte te zien m.b.t de OB-80-1 en de optibeam. Helaas hadden we veel wind dat weekend echter rond 06.00 zondag morgen werd de situatie dusdanig gevaarlijk dat de contest manager besloot om de antenne masten te laten zakken naar 33 % hierdoor leverden we een stukje optimalisatie in en moesten we een stapje terug doen.      

 

 

 

 

Als multi 1 werdt gebruik gemaakt van de FT 5000 welke weer ingevlogen is en een SPE eindtrap welke bereidwillig uitgeleend is. 

De gebruikte software was N1MM in netwerk opstelling, als set 2 MULTI 2 werd gebruik gemaakt  van de K3S en ook een SPE. Omdat wij gebruik maken van 2 sets is er 1 set ingesteld voor enkel en alleen CW , de andere set primair voor SSB gebruik. We hebben slechts 3 antenna’s Optibeam 17-4 voor 10-15-20-40 Mtr een draad dipool 2 x 40 mtr voor 160 Mtr en de OB-80-1 voor 80 meter. Door onze band filtersset en onze hoogband – laagband splitfilter speciaal voor de optibeam is het mogelijk om met 2 sets tegelijkertijd op de optibeam te zenden zonder dat dit problemen geeft. (je kan dus eigenlijk met 4 set tegelijkertijd uitkomen op 1 antenne) Nieuwe aanwinst was dit jaar een 160 Mtr band filter en de High-low splitter voor de optibeam 17-4 een goede investering !! Thx to the sponsors for this. 

Door gebruik te maken van slimme switches is het mogelijk om snel te schakelen tussen diverse frequentie banden zonder om te hoeven pluggen. Het resultaat na 24 uur harken en sleuren ziet u hieronder.

Elk voordeel behoudt zijn voordeel .. doordat het antenne park redelijk fixed is scheelt dit enorm in opbouw en afbouw werkzaamheden.  

 

 

Na afloop zaten we snel aan de nabespreking (om 13.30 waren we klaar met opruimen) met een lekker koud biertje en wat snacks. Hierbij dank ik iedereen die zijn bijdrage weer geleverd heeft en tot de volgende PACC de eerst volgende contest is op 28 en 29 maart 2020 een 48 uur contest in SSB. CU AGAINSOON

73’s PD0ZX 

 

Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on Verslag Pacc 2020

Artikel CQ PA

Mast renovatie bij de Radio Club Bunschoten.

Regelmatig verschijnen er links en rechts artikelen over het Radio Club Station in Bunschoten. Dit is er een van :  Mast renovatie bij de Radio Club Bunschoten lees  het artikel in PDF. Dit artikel zal binnenkort verschijnen in CQ PA van Maart 2020

 ———————————————————————————————-

Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on Artikel CQ PA

(Her)Opbouw Optibeam 17- 4 & OB-80-1

De Bijzen mast bestaat inmiddels weer uit 3 delen voorzien van 3 nieuwe kunststof glij lagers en de vernieuwde rotorkooi is geplaatst samen met de Prosistel rotor. Coax kabel naar de antenne en rotor stuurkabel is vervangen. De Optibeam 17-4 en de 80 Meter OB-80-1 zijn afgelopen weekend opgebouwd en in de masten geplaatst (met dank aan peter) die hierbij geassisteerd heeft. De swr van beide antennes zien er goed uit. Komend weekend zal er uitgebreid getest worden zodat alles gedurende de komende pacc contest vlekkeloos kan verlopen.  

 

      


Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on (Her)Opbouw Optibeam 17- 4 & OB-80-1

Voortgang reparatie Bijzen Mast & Rotor

Inmiddels zijn we ruim een maandje verder nadat we ons topdeel van de mast hebben weggebracht. Afgelopen dagen is er hard gewerkt door onze reparateur uit Beilen BJbeugels  Het nieuwe topdeel in opgelast en wat kleine reparaties zijn uitgevoerd. Zaterdag morgen zal er een aanvang gemaakt worden met het terugplaatsen van het topdeel en het opbouwen van de optibeam en verwijdering van de warc antenne en de tijdelijke HF antenne uit de kokermast.

    

Voor de (her) montage komende zaterdag en mogelijk ook nog zondag kunnen we nog wel wat extra handjes gebruiken. Info in onze bekende whatsapp groepen hierover.

De Rotor.

Deze bleef een zorgenkindje ondanks de uitgevoerde reparatie van de laatste keer , de bus van de aandrijf van de motor welke in de overbrenging gaat van het tandwiel mechanisme liep lost waardoor de motor wel draait maar het tandwiel in de rotor zelf niet wat dus betekend dat de antenne ook niet draait. We hebben nu de boutjes in het busje vervangen hopelijk levert dit voorlopig geen problemen meer op. 

———————————————————————————————————

Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on Voortgang reparatie Bijzen Mast & Rotor

Voortgang aanpassing Beijzen mast.

We zijn weer een stapje dichterbij de aanpassing gekomen afgelopen zaterdag morgen (14-12-2019) zijn we vertrokken naar onze masten reparateur – hersteller. We mochten even weer gebruik maken van de bus van onze buurtjes om de mast te vervoeren. Het paste precies zoals op de foto hieronder is te zien.

Als alles volgens planning verloopt kan hij aangepast en wel, weer op 17 Januari 2020 opgehaald worden, net op tijd voor de voorbereidingen van de pacc 2020. Strakke planning maar daar houden we wel van. 


  

 

Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on Voortgang aanpassing Beijzen mast.

Reparatie Beijzen mast.

Het topdeel van de mast is gistermiddag (05-12-2019) uit de overige delen van de mast gehesen en kan op transport naar de mast hersteller. Zaterdag 14 december zal deze weggebracht worden en als alles volgens planning verloopt rond 17 januari 2020 weer terug zijn. 

De onderste foto geeft weer wat de aanpassingen moeten gaat worden , de prosistel rotor komt in een aluminium rotor kooi vast gelast in de top v/d mast (dit is nu een stalen zware kooi) wat de topload moet gaan verminderen. De mast geleide lagers worden vervangen voor stalen lagers i.p.v nylon en de RVS hijskabel wordt ook meteen vernieuwd.   

 

Posted in Radio Club Bunschoten | Comments Off on Reparatie Beijzen mast.