Radio Club Bunschoten faciliteert aan:

RCB stelt haar ruimte aan diverse organisaties en voor verschillende activiteiten ter beschikking. Om onduidelijkheid weg te nemen zetten we ze voor u nog eens op een rijtje:

Wekelijks:

  • Donderdagavond – CW cursus van Koos Sportel (betaalde deelname)

 

Maandelijks:

  • 4e dinsdagavond v/d maand – Bijeenkomst Leden VRZA- Eemland
  • Laatste zaterdag v/d maand – Bijeenkomst DARES Utrecht/Flevoland

 

Periodiek:

  • Contesten door groepen of individuen
  • BBQ’s door div groepen zendamateur-groepen uit het land
  • Bijeenkomsten / vergaderingen div groepen zendamateur-groepen uit het land

 

De genoemde bijeenkomsten (en evt andere in de agenda opgenomen activiteiten) zijn niet toegankelijk zonder toestemming van de organisatie die de ruimte heeft gehuurd. Neem echter gerust contact op met één van de verantwoordelijke beheerders of stelt u zich -vooraf- rechtstreeks in contact met de betreffende organisatie als u interesse heeft om deel te nemen aan één van de activiteiten of bijeenkomsten die op de Radio Club Bunschoten worden gehouden.

Met iedere organisatie zijn afspraken gemaakt mbt tot gebruikskosten en het gebruik van het gebouw en haar faciliteiten, en kunnen onderling verschillen. Stelt u zich in contact met de eigenaar van Radioclub Bunschoten PC2K (qsl[at]pc2k.nl) als u voor uzelf of een organisatie gebruik wil maken van de radioclub.

Er zijn geen centrale voorzieningen mbt voedsel en/of drank maar wel een koffiezetapparaat en een WC voor gemeenschappelijk gebruik aanwezig. Om misverstanden tussen de verschillende partijen te voorkomen zorgt iedere partij voor zijn natje & droogje. De eigenaar en algemeen beheerder zorgen met uw aller hulp dat de WC schoon en bruikbaar blijft. De toegang tot het gebouw en evt zenders verschillen tevens per organisatie of activiteit en dienen -vooraf- met de eigenaar te worden overeengekomen.

Enige huishoudelijke regels:

  • Zelf meegenomen drank, etenswaren, hout voor de kachel of anderszins, zal worden gezien als schenking aan de radioclub en levert geen korting op de entree of genuttigde consumpties op.
  • Er is een barachtige constructie vervaardigd waarachter uitsluitend de beheerder(s) toegang hebben. Bij een ieder die geen beheerder is en zich achter de bar begeeft, zal een rondje in rekening worden gebracht.
  • De verkoop van goederen dient men buiten de deur te laten. Goederen die men alsnog meeneemt en waar redelijkerwijs een geldelijke vergoeding voor staat, zal bij verkoop geheel ten goede komen aan de radioclub.
  • Meegenomen goederen waar e.v.t. een andere amateur ” wat aan zou kunnen hebben” zijn welkom, maar dient bij het uitblijven van een eigendomswisseling dezelfde avond weer mee terug genomen te worden. Het weggooien van afval kost geld, waardoor weggooien op de radioclub geen optie is.

Door heldere afspraken te maken en de verantwoordelijkheden per gebruiker vast te leggen worden misverstanden voorkomen en blijft het voor iedere bezoeker en gebruiker zoals we het graag willen zien, een gezellig en prettig verblijf bij Radio Club Bunschoten.

 

This entry was posted in Radio Club Bunschoten. Bookmark the permalink.