A03 controleert de kasboeken

Op 12 april hebben onze afdelingsleden Roel (PB0ACU) en Mariette (KJ4UUS) samen met een afvaardiging van de afdeling Hoogeveen de kascontrole uitgevoerd bij de algemeen penningmeester van de VERON, Peter de Bruijn PA3CWS.

Met Roel, onze eigen ervaren afdelingspenningmeester en met Mariette, die in het dagelijks leven werkzaam is als registeraccountant, hebben we twee specialisten afgevaardigd voor wie een boekhouding geen geheimen heeft.

Tijdens de Verenigingsraad (VR) op 23 april zal de kascontrolecommissie aangeven hoe de kascontrole is verlopen, of zij onregelmatigheden heeft aangetroffen en of zij de afgevaardigden kunnen adviseren om de penningmeester en daarmee het HB decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid.

Ook volgend jaar zal onze afdeling deel uitmaken van de kascontrolecommissie. Als er afdelingsleden zijn die belangstelling hebben om de controle uit te voeren, dan kunnen zij zich aanmelden bij de afdelingssecretaris (PA2LO).

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.