Bestuurslid Frans de Bles (PC2F ex: PE1IWS) stelt zich voor

Frans de Bles (PC2F ex: PE1IWS) is sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van de VERON afdeling Amersfoort, graag stelt hij zich aan u voor:

pc2f“Ik ben 52 jaar, getrouwd en heb twee puber zoons op de middelbare school. Ik woon sinds 1995 in de nieuwbouwwijk Nieuwland in Amersfoort. In tegenstelling tot vele amateurs heb ik van mijn hobby niet mijn werk gemaakt en heb chemie gestudeerd in Utrecht. Na jaren werkzaam te zijn geweest als onderzoeker ben ik nu al ruim 20 jaar werkzaam bij een waterschap als beleidsadviseur (waterkwaliteitsspecialist). Eind jaren zeventig kwam ik met de radio hobby in aanraking via de 11 meter, maar al snel kwam ik er achter dat er meer was en kocht ik bij Joep Sterke in Huizen een Yaesu FRG7 ontvanger voor de korte golf. Hiermee heb ik enige jaren met veel plezier naast allerlei wereldomroepen ook de radioamateurs beluisterd (SSB). Na wat zelfstudie heb ik in november 1982 met goed gevolg examen gedaan voor de C-machtiging (in de Jaarbeurs Utrecht). In januari 1983 kreeg ik van de PTT de roepletters PE1IWS toegewezen, toen al was ik weg van DX-en , contesten, speciale modes als meteorscatter op 2 m en werken via de OSCAR 9 en 10. In die jaren ben ik enige tijd ook secretaris van de VERON afdeling Centrum geweest en was hoofdredacteur van het afdelingsblaadje. Na jaren van uiterst intensief amateurschap en veel zelfbouw heb ik in 1988 de microfoon aan de wilgen gehangen en ben voor verdere studie en mijn carrière gestopt met de hobby. In 1997 zag ik dat in Hoogland de scouting mee deed aan de JOTA, maar enkel op 2 m. Ik was nog in het bezit van een TS440SAT uit de 80-er jaren (gebruikt voor transverters voor de hogere banden) en heb aangeboden ook op HF mee te doen. Toen is het vuur weer opgelaaid en heb ik in november 2007 mijn oude call voor de huidige call PC2F omgeruild. Ben thuis op zolder met een waslijn van Sorbo en QRP vermogen (i.v.m. RFI op o.a. mij eigen DECT telefoons) aan het werk gegaan op de HF banden: SSB, CW en eerder ook RTTY en PSK. Na al enige jaren weer radioactief te zijn en ook deelnemer aan contesten o.a. PACC voor de afdeling Amersfoort in Bunschoten vond ik de tijd rijp ook weer wat energie in de vereniging te stoppen en heb mij aangemeld als bestuurslid en als kandidaat voorzitter. Ik hoop samen met de andere bestuursleden van de afdeling Amersfoort een steentje aan het in stand houden en liefst nog laten groeien van het ledental van onze afdeling te kunnen bijdragen. Ik besef mij dat in de huidige moderne tijd van internet, mobieltjes, videogames het een lastige opgave is, maar het in stand houden van het gedachtegoed van de VERON: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, hoop ik wel te kunnen waarmaken!
Heeft u vragen, suggesties of ideeën stel ze me gerust, want samen moeten we onze hobby in leven houden.

73, Frans (PC2F)”

This entry was posted in VERON and tagged , , , . Bookmark the permalink.