Black Trousers HamRadio Event 2013 afgelast

Wegens gebrek aan belangstelling is het Black Trousers HamRadio Event 2013 niet door gegaan. Er waren zegge en schrijven 3 aanmeldingen binnengekomen, welke ook op verschillende dagdelen aanwezig zouden zijn. Er was gezocht naar een alternatieve locatie en deze was ook gevonden, echter het JOTA-evenement heeft zijn/haar krachten al gevergd van het thuisfront van de radioamateurs en ook is op 2 november de dag van de radioamateur.

Om niet iedereen teleur te stellen heb ik alvast een datum vastgesteld voor het BTHRE 2014. Dit zal zijn op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni op het oude vertrouwde adres aan de Platanenstraat in Zwartebroek. Ik hoop een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Andries (PE1NGM) 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.