De Nieuwsflits van mei is uit

Onder het kopje Nieuwsflits vindt u nummer 135 (mei 2013) met daarin de aankondiging van de verenigingsavond van 10 mei aanstaande.

Hierin leest u een kort verslag over de lezing van april en de VR in Apeldoorn. Ook kunt u lezen dat PI2AMF weer QRV is.

Denkt u eraan om u tijdig op te geven voor de verenigings-BBQ op 14 juni a.s.?

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten!

73, Gert van Loo (PA2LO), secretaris VERON Amersfoort (a03)

P.S. Heeft u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende Nieuwsflits? Neem dan contact op via a03 (AAN) veron.nl.

 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.