Friedrichshafen 2015: wist u dat…?

De zware delegatie van VERON Amersfoort is weer veilig terug in Nederland na het bezoek aan HAM Radio Friedrichshafen. Een weekend vol belevenissen, die de leden van deze “dxpeditie naar Zuid-Duitsland” ongetwijfeld zullen delen tijdens eens van de VAM- en/of verenigingsavonden. Omdat het mondeling vertellen leuker is dan hier een uitgebreid verslag neer te zetten, beperken we ons hier tot een paar “wist u datjes”:

Wist u dat…. 
– bierkaas lekker is?
– de delegatie kennis heeft gemaakt met de Amerikaanse President?
– er zelfs foto’s zijn van deze ontmoeting?
– één lid van de Amersfoortse delegatie voortaan aangesproken moet worden met “Generaal”?
– sporadische E voor één lid van de delegatie zo belangrijk is, dat er midden op de snelweg gestopt moest worden om DX te werken?
– tijdens één van de lezingen over een DXpeditie de roepletters van één van de delegatieleden groot op het scherm verscheen?
– er in drie dagen 20 eieren zijn gegeten door de delegatie?
– amateurs met hoge hakken en een cocktailjurk soms een zware stem hebben?
– Wilhelmina Pepermunt een perfect “ruilmiddel” is en leidt tot wereldwijde uitnodigingen om vooral eens langs te komen?
– de Italiaanse verenigingen voortaan meer Parmazaanse kaas zullen meenemen als “Amersfoort” in Friedrichshafen aanwezig is?
– een van de delegatieleden een Lucky Winner is?
– drie dagen Friedrichshafen eigenlijk te weinig is?
– er nog veel meer te vertellen is?
– we dat ook zeker zullen doen?

Kortom…we hebben topdagen beleefd.

73,
Frans (PC2F), Edwin (PA1EDL), Jack (PD2J) en Gert (PA2LO)

fdh2

Meer foto’s vindt u <hier>.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.