Hulp gezocht voor gesproken Electron

Binnen de VERON bestaat de service “Gesproken Electron” welke bedoeld is voor leden met een visuele beperking. Jan Waalen (PDØHOT) heeft er jarenlang voor gezorgd dat artikelen uit Electron in de vorm een audiofile via het bedrijf Dedicon bij deze leden terecht kwam.

Jan kan door privé omstandigheden deze coördinerende rol niet meer voortzetten. Hij heeft zijn taak neergelegd. Helaas ligt het werk nu stil hetgeen betekent dat er geen Gesproken Electron meer wordt samengesteld en verstuurd. Dit is een situatie die we graag zo snel mogelijk wil opheffen.

Jan werkt met een groep inlezers die de door hem geselecteerde onderwerpen inlezen en er een audiofile van maken. Deze files werden door Jan gecompileerd tot een grote audiofile en aan Dedicon
gestuurd. Dedicon verwerkt de file en stuurt deze op naar de genoemde groep. Inmiddels heb is er een amateur bereid gevonden die de separate audiofiles wil compileren. Hij zal er voor zorgen dat deze file bij Dedicon terecht komt. Wel is de vereniging nog op zoek naar een amateur die de volgende coördinerende taak op zich wil nemen:

  •  Artikelen selecteren en opsturen naar de inlezers
  • De door de inlezers ingesproken en verstuurde files wil verzamelen
  • De audiofiles wil opsturen naar de boven genoemde amateur.

Inmiddels zijn de inlezers van de situatie op de hoogte gebracht dat Jan zijn taak heeft neergelegd. De visueel beperkte leden zijn nog niet ingelicht.

Naar aanleiding van de ontstane situatie doet het HB een beroep op u: wellicht wilt u deze coördinerende taak op u nemen.

Heeft u vragen?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Remy F.G. Denker via onder:
E-mail: pa3agf (apenstaartje) veron.nl

Indien we erin slagen om een kandidaat te vinden, dan kunnen we onze visueel gehandicapte leden weer de service bieden die we in het verleden hadden.

73 de PA3AGF
Remy F.G. Denker.
Algemeen voorzitter van de VERON

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.