Nieuwjaarsbijeenkomst

De eerste verenigingsavond van 2013 werd bezocht door een kleine 40 radio-liefhebbers. Natuurlijk was onze QSL-manager van de partij en werden de nodige kaarten uitgewisseld. Tijdens de avond was er volop gelegenheid om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen en was er ruimte voor onderling QSO. Nieuwbakken ridder Harry (PA3ECH) vertelde de aanwezigen over de bijzondere eer die hem overkomen was: het lintje dat hij namens Hare Majesteit mocht ontvangen en de link daarvan met onze hobby.
Tijdens de avond werd één ingebracht voorstel voor de VR behandeld. De afdeling Amersfoort zal aan het HB voorstellen om voortaan de reiskostenvergoeding naar de jaarlijkse regionale bijeenkomst vanuit VERON centraal te laten vergoeden. Op dit moment worden deze kosten door de afdeling zelf gedragen. Met name voor kleinere afdelingen kan dit een belemmering betekenen om deel te nemen aan de regiobijeenkomsten: de kosten moeten immers betaald worden vanuit de jaarlijkse afdracht, en die is voor kleinere afdelingen beperkt. Gezien het belang dat het HB hecht aan deelname aan de regiobijeenkomst lijkt het logisch om deze mogelijke belemmering weg te nemen. Het voorstel werd met algemene stemmen aanvaard door de aanwezigen en zal dan ook verder uitgewerkt worden en ingediend worden voor de VR.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.