Nieuwjaarsrede van de voorzitter

Beste radiovrienden,

Allereerst wil ik u en de uwen, ook namens de andere bestuursleden van de VERON afdeling Amersfoort, een gezond en mooi jaar toe wensen. Het eerste jaar als voorzitter van onze mooie afdeling was een rustig jaar en terugkijkende gaat mijn dank uit naar Hilde (PA3EKW), onze vorige voorzitter, en de ervaren andere mede bestuursleden, waarop ik altijd kon terugvallen.

Zoals elk jaar waren er hoogte, maar ook dieptepunten. Dieptepunten door het ons ontvallen van een aantal gewaardeerde mede zend- en luisteramateurs. Onze gedachten gaan uit naar hen allen met wie wij samen, maar ook individueel, tijd hebben mogen doorbrengen ook al zochten sommige juist de anonimiteit en rust bij het uitoefenen van onze radiohobby op. Hoogtepunten waren er gelukkig ook, zoals het behalen van de 3e plaats met PI4AMF in de PACC 2013 door de puike prestatie van onze contestende leden. Gaan we dit jaar weer doen mannen! Daarnaast het in de lucht brengen van PH600NYK (600 jaar Nijkerk) door een aantal leden waarbij meer dan 5300 QSO’s met amateurs van over de gehele wereld zijn gemaakt en er 99 DXCC’s electronisch bevestigd zijn (LOTW en eQSL). Wij zijn gevraagd als afdeling om voor de viering van 600 jaar Nijkerk ook een bijdrage aan een van de festiviteiten in Nijkerk te levNijkerk-20130706-00472eren door het inrichten en bemannen van een kraam. Ondanks de lokale storing, die het verbindingen maken beperkte, was dit een succes aangezien er nog voldoende was om het brede publiek onze hobby te showen en deze zo te promoten (een succes ook door de aandacht van schrijvende pers en lokale TV)!

Helaas was er, mede door de natte weersomstandigheden, dit jaar geen afdelingsvelddag, maar dit wordt dit jaar vast weer goed gemaakt! Wel waren er de, zoals gewoonlijk, goed bezochte jaarlijkse barbecue in Bunschoten, de uitermate interessante lezingen (denk bijvoorbeeld aan die over de geschiedenis van de militaire communicatie apparatuur), de verkoping en kerstavond. Deze afdelingsbijeenkomsten worden gehouden elke tweede vrijdag van de maand , m.u.v. juli en augustus (zie ook in Electron ‘Komt u ook’).

Ook de VAM-avonden elke maandagavond in Bunschoten zijn een succes, evenals de CW-cursus door Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM) op donderdagavond ook in Bunschoten (zie onze homepage voor info). Daarnaast wil ik Maurice (PA3HHT), Rob (PA0KEL), Henny en Rient (PA3GXP) danken voor het in weer en wind elke keer organiseren van vossenjachten. Verder Peter (NL5557), de QSL-manager, voor al zijn werk en speciale dank gaat uit naar Frank (PA3DTX) voor het werk al decennia lang waar hij met niet nalatende vreugde op de achtergrond voor de afdeling Amersfoort o.a. de nieuwsflits en internetsite helpt verzorgen. Frank is hiervoor door het afdelingsbestuur eind vorig jaar benoemd tot amateur van het jaar afdeling Amersfoort (2013). Ik vergeet vast mensen en neem mij dit niet kwalijk! Ik bedank hierbij iedereen die een bijdrage leverden aan de afdeling Amersfoort, ook al was het maar een kleine bijdrage zoals het aanwezig te zijn op bijeenkomsten of activiteiten en hoop dat u dit blijft doen komend jaar.

Ik spreek de wens uit en nodig al diegene uit die dit tot op heden niet deden om in 2014 wel iets voor de afdeling te doen. Schroom niet, wij vangen iedereen met open armen op. Ook mogen leden met ideeën, initiatieven, wensen of vragen altijd bij ons bestuursleden aankloppen. Alleen zo kunnen we met elkaar de afdeling levend houden. Tot snel op een bijeenkomst of activiteit en nogmaals geniet ook in 2014 van onze fantastische radio hobby en maak er met ons een super jaar van.

Frans (PC2F)

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.