Opstarten VRZA bijeenkomsten

Beste leden van de VRZA afdeling Eemland,
Naar aanleiding van wat premier Rutte vanavond medegedeeld heeft omtrent de Corona maatregelen heeft het bestuur van de VRZA afdeling Eemland het volgende besloten:

De bijeenkomst van 26 mei zal nog niet door kunnen gaan, maar op 23 juni kunnen we zoals het er op dit moment uitziet met inachtneming van de 1,5m regel de bijeenkomsten weer hervatten.
We hebben dit keer geluk dat we niet zo’n hele grote afdeling zijn, en met het aantal leden wat gemiddeld de bijeenkomsten bezoekt kunnen we aan de 1,5m regel voldoen.

We kijken er naar uit iedereen weer te ontmoeten maar willen je wel het volgende vragen als je van plan bent te komen:
– dat even via deze telegram groep te laten weten.
– tijdens je verblijf op de radio club de 1,5 meter regel te respecteren.
– thuis te blijven als je griep verschijnselen hebt.

De invulling van deze avond is nog niet bekend, ook is het mogelijk dat de bijeenkomst (door maatregelen van de overheid) toch niet door kan gaan, maar dat zullen we je via deze telegram groep laten weten.

Ook heeft het bestuur besloten tijdens de zomer vakantie periode de afdelingsbijeenkomsten gewoon doorgaan, wij houden dus geen zomer stop. De geplande data van de bijeenkomsten t/m september zijn: 23 juni, 28 juli, 25 augustus en 22 september.
Ook bekijken we of het mogelijk is om in het weekend van 5-6 september aan de IARU SSB velddag deel te nemen.

We houden jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Het bestuur wenst jullie allen het beste en vooral veel gezondheid en graag tot ziens op 23 juni.
Namens het bestuur Wim PA4WK voorzitter.

This entry was posted in VRZA and tagged , . Bookmark the permalink.