Terugblik eerste verenigingsavond 2015

Vrijdag 9 januari was de eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar. Een avond die in het teken stond van onderling QSO en de ingebrachte voorstellen voor de VR. De bezoekers werden welkom geheten met koffie met iets lekkers erbij.

Lezingen
Eddy (PA0RSM) gaf aan het begin van de avond alvast een voorschot op het lezingenprogramma 2015. Dit jaar mogen we lezingen verwachten over Amateur TV  (ATV), Earth-Moon-Earth verbindingen (EME), de nieuwe digitale standaard DMR, AT-sprint 3 en de mini DXpedities van afdelingslid Maarten PA3EYC. Ook de traditionele jaarlijkse BBQ, verkoping en kerstavond staan weer op het programma. Daarnaast zijn er plannen voor actieve deelname aan de PACC en zowel de CW als de SSB velddag-contest.

Speciale roepletters
Tijdens de avond werd ook aandacht besteed aan een aantal speciale roepletters die in de lucht gebracht zullen worden: PA90IARU (90 jaar bestaan van de IARU), PA2015TDF (start van de Tour de France in Utrecht) en PA50VPK (50ste VERON PinksterKamp).

VR-voorstellen
Vanuit de afdeling Amersfoort zullen er voor de komende VR geen voorstellen worden ingediend. Tijdens onze huishoudelijke vergadering in maart zullen we stemmen over de voorstellen die elders in het land zijn gedaan. In april zullen we de uitkomst van de stemming van onze leden vervolgens meenemen in de VerenigingsRaad (VR) zelf.

Na het formele gedeelte van de avond werd er nog lang doorgepraat…

 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.