Van de voorzitter

Op Eerste Kerstdag, uitrustend van een veel te uitgebreid Kerstdiner en kijkend naar een veel te natte tuin, denk ik aan het afgelopen verenigingsjaar en hoe het volgend jaar zal gaan. Eigenlijk heel simpel, niet te veel denken maar doen. Genieten van de verenigingsavonden, de maandagavonden in Bunschoten, de cursussen, de vossenjachten, de contesten, de fijne ontmoetingen met andere amateurs op het Pinksterkamp en op de diverse beurzen. Volgend jaar? Gewoon doorgaan en vooral positief blijven, want we hebben een geweldige afdeling met fijne mensen en veel activiteiten.
Ik wens een ieder een goed 2013 en moge veel van Uw wensen in vervulling gaan.

Hilde (PA3EKW), voorzitter VERON Amersfoort (a03)

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.