Verslag bijeenkomst van november

De verenigingsavond van november werd gevuld door de jaarlijkse verkoping. Onze voorzitter opende deze avond met enige huishoudelijke mededelingen, zoals dat een afvaardiging van de afdeling naar de Regionale Vergadering is geweest. Tijdens de bijeenkomst werd medegedeeld dat ons voorstel voor de VR over de 40 meter band is ingebracht bij het overleg met het Agentschap Telecom, met als aanpassing om de gehele band open te stellen voor de  N-machtiging.

De veilingmeester Koos (PA3BJV) wist de bezoekers, die in zeer grote getale aanwezig waren, te verleiden om de nodige euro’s uit te geven. Het aanbod was dit jaar meer dan in andere jaren.

Al met al weer een geslaagde avond.

2014nov14_verkoping_a03

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.