Verslag Huishoudelijke Vergadering en VR-voorstellen

Vrijdag 13 maart was in de afdeling Amersfoort de Huishoudelijke Vergadering. De avond werd bezocht door 37 leden.

De vergadering heeft besloten:

  • het verslag van de huishoudelijke vergadering 2014 goed te keuren;
  • het jaarverslag 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
  • op voorspraak van de kascontrolecommissie het bestuur decharge te verlenen voor  de financiële zaken in 2014;
  • het beleid voor 2015 en de daarbij behorende begroting goed te keuren;
  • akkoord te gaan met het voorstel om het bestuur te reduceren van 7 naar 5 bestuursleden;
  • OM Hans van der Marel (PE1KWH) te benoemen als bestuurslid in de vrijgekomen vacature;
  • Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) opnieuw als bestuurslid te kiezen;
  • OM Frans de Bles (PC2F) voor een tweede termijn als voorzitter van het bestuur te benoemen.
2015mrtvergnwloc

Roel (PB0ACU) met beelden van de nieuwe locatie van de maandelijkse bijeenkomsten vanaf september

Voorstellen VerenigingsRaad van 18 april
Na de Huishoudelijke Vergadering werden de voor de VerenigingsRaad (VR) ingediende voorstellen besproken. Verschillende van de onderwerpen zorgden voor boeiende discussies en nieuwe inzichten. Even leek het erop dat de afdeling een aantal ammendementen zou gaan indienen. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. De leden hebben de afvaardiging naar de VR, die dit jaar zal bestaan uit Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO), het mandaat gegeven om hun stem over te brengen.

De leden hebben op de voorstellen (zie elders deze site) omgerekend naar de 9 stemmen die de afdeling tijdens de VR heeft, als volgt gestemd:

stemming A03

Alleen indien dit nodig is, wordt er op de VR gedifferentieerd gestemd. Dit betekent dat Amersfoort in basis dus haar stem zoals aangegeven in het groene vlak zal uitbrengen.

2015mrtvergoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.