Wie heeft informatie over de condensatorenfabriek EHMA

Het Wijkmuseum Soesterkwartier organiseert een serie tentoonstellingen over Industrie in Amersfoort (Soesterkwartier).
Op zaterdag 4 juni wordt de laatste tentoonstelling in de serie geopend. Titel “Amersfoort, Klein Detroit”. De naam zegt het al, we besteden deze keer veel aandacht aan o.a. de autoindustrie in Amersfoort. Aangezien we voor deze expositie een paar objecten in bruikleen krijgen die betrekking hebben op de Condensatorenfabriek EHMA aan de Sluisstraat 8, zijn we op zoek aan nog meer objecten die betrekking hebben op deze industrie. Helaas kunnen we niets vinden. Er is ook weinig van deze fabriek bekend en we hebben er ook geen foto van. In 1957 wordt in het tijdschrift “Bouwrevue”geschreven:

Condensatorenfabriek Ehma
Wanneer er in dit tijdschrift een opsomming wordt gegeven van de industriële “bevolking” van Amersfoort, dan dienen wij ook een kijkje te gaan nemen in de Condenatorenfabriek van de EHMA, welke in de Industriewijk van Amersfoort is gelegen. Dit, voor Nederland unieke, bedrijf met ruim 100 werknemer, vervaardigt papiercondensatoren in de ruimste zin van het woord. Na de bevrijding van ons land werd aanvankelijk, bij gebrek aan grondstoffen, voor de P.T.T. revisiewerk verricht en naarmate de materiaalpositie zulks toeliet, werd direkt met de fabrikage van nieuwe condensatoren begonnen. Door de voortdurende ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende verbeteringen in het fabrikageproces is het bedrijf in staat om aan de allerhoogste technische eisen te voldoen. Verbruikers van deze condensatoren zijn o.a. het Staatsbedrijf der P.T.T., alsmede fabrieken van telecommunicatie, röntgen-, radar- en verlichtingsapparatuur, benevens elektromotoren en nog vele andere bedrijven in de elektrotechnische sector.
De EHMA is de enige fabriek in Nederland, die op grote schaal deze papiercondensatoren vervaardigt: de grondstoffenvoorziening vormt in zoverre een probleem, dat zij helaas niet kan bogen op Nederlandse leveranciers, omdat de afname van grondstoffen ten behoeve van de condensatorenfabrikage praktisch slechts beperkt blijft tot deze bedrijfstak. De EHMA verheugt zich in een tevreden en nog steeds groeiende kring van afnemers.

Mijn vraag is, zijn er mensen binnen uw organisatie die misschien nog iets meer weten van dit bedrijf . Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om een paar van deze papiercondensatoren te kunnen exposeren, of een apparaat waarin zo’n condensator werd gebruikt. Ik zie uit naar uw antwoord en hoop op een positief bericht. U kunt mij eventueel ook bellen.

Met vriendelijke groet, Joke Sickmann, 033-4611474

This entry was posted in Ander nieuws and tagged . Bookmark the permalink.