11 maart: Huishoudelijke vergadering afdeling Amersfoort

Vrijdag 11 maart vindt de huishoudelijke vergadering van de afdeling Amersfoort plaats. Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de afdeling en eventueel door het bestuur genodigde gasten.

Tijdens deze avond legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid, vraagt zij de leden in te stemmen met de plannen voor de komende periode én worden de ingediende VR-voorstellen besproken. Ook wordt een afvaardiging gekozen om bij de Verenigingsraad in april aanwezig te zijn.

De stukken voor de vergadering (inclusief de ingediende VR-voorstellen) zijn hier te vinden.

Wij hopen op een grote opkomst, de zaal is vanaf 19.30 uur open.

Namens het bestuur,

Frans de Bles (PC2F)

 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.