Besluiten VerenigingsRaad van 18 april

Terwijl buiten het zonnetje uitbundig scheen, werd in Dok Zuid in Apeldoorn de jaarlijkse VR gehouden. Namens de afdeling Amersfoort waren Maarten (PA3EYC) en Gert (PA2LO) aanwezig.

CC3MyPQWEAA0hUiHet ochtendprogramma werd gevuld met “terugkijken”. De verslagen van de algemeen secretaris, penningmeester en van de voorzitters van de verschillende werkgroepen werden behandeld. Daarnaast werd afscheid genomen van amateurs die zich de afgelopen jaren voor de vereniging hebben ingezet en werd Anne-Marie Wieringa (PA3FNB) in het zonnetje gezet. Anne-Marie is al jaren degene die zorgt dat het Electron tijdig bij onze leden in de bus ligt. Naast haar rol als eindredacteur loopt zij ook alle gaten dicht die in de afgelopen jaren binnen de redactie ontstonden. Terecht is zij dan ook benoemd tot lid van verdienste.

In de rede  van de voorzitter stond Remy Denker (PA3AGF) onder andere stil bij normen en waarden. Ook in onze hobby zien we helaas meer en meer “IK” gedrag. Elkaar aanspreken op dit gedrag moet blijven gebeuren!

Jan-Paul Suijs (PA9X) vertelde de aanwezigen over de vernieuwde huisstijl en hoe de afdelingen daar mee om dienen te gaan.

Na de broodjeslucht gaf ons afdelingslid Evert Beitler (PA3AYQ) een enthousiaste presentatie over de plannen die de PR-commissie heeft om onze hobby te promoten. Voor 2016 zijn er plannen om een dag, misschien zelfs een week, de hobby breed in het licht te zetten.

Daarna werden de VR-voorstellen behandeld:

het voorstel om (nog) meer aandacht te vragen bij het AT voor storing is aangenomen.
 het voorstel om het toegestane vermogen voor Novice-amateurs te verhogen is verworpen.
het amendement en het voorstel voor aanpassing van de staturen is ingetrokken door betrokken afdelingen.
het voorstel om de PR-stand van de afdeling te professionaliseren is aangenomen.
het amendement voor voorstel 5 is ingetrokken en het voorstel voor een nieuwe instapmachtiging is verworpen.
het voorstel om het HB meer te laten publiceren in Electron is aangenomen. De begroting voor 2015 is door de vertegenwoordigers goedgekeurd.

De begroting voor 2015 is door de vertegenwoordigers goedgekeurd.

Tenslotte nog een oproep: binnen de VERON zijn er in diverse werkgroepen vacatures. Op de website van de VERON vindt u de verschillende vacatures terug. Iedere hulp, hoe klein ook, is welkom. Samen maken we de vereniging sterk!

 

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.