Bijeenkomst 13 september gemist?

De eerste avond van het nieuwe seizoen begint helaas met triest nieuws: onze voorzitter, Frans (PC2F) meldt het overlijden van Antoon Oostveen (PA1OVN). Daarna volgen de huishoudelijke mededelingen en de activiteiten die op stapel staan: de ballonvossenjacht, de jacht in Drenthe, de F- en morsecursus die weer van start zijn gegaan (u kunt nog meedoen). Kortom… er is weer voldoende te doen. Voor wie de handen uit de mouwen wil steken is er binnen de VERON ook voldoende te doen: bijvoorbeeld in de PR commissie. Kijk voor de vacatures in het Electron van afgelopen maand! Ook wordt gevraagd om input voor de komende regiobijeenkomst: het HB wil graag weten hoe de leden de vereniging in 2030 zien: in welke richting moet de vereniging zich bewegen? Graag ontvangt het afdelingsbestuur hiervoor input van de leden: stuur uw mening/visie aan uw secretaris (PA2LO). De contactgegevens vindt u elders op deze site.

De avond zelf bestond uit twee delen: in het deel voor de pauze nam Frans (PC2F) ons mee in de activiteiten van de vereniging tijdens het festival Nijkerk 600 jaar. De afdeling was daar vertegenwoordigd met een stand en had een leuke en leerzame dag. Daarna was het de beurt aan Koos (PA3BJV) die lichtbeelden vertoonde van radio-activiteit tijdens de Molendag (in Ermelo, Nijkerk en bij Appel), de vakantie waarin een bezoek aan HAM Radio Friedrichshaven niet mocht ontbreken, het DNAT in Bad Bentheim en natuurlijk ook het VERON Pinksterkamp.

Tijdens het tweede deel van de avond werd een video getoond die Henk (PA1HT) had opgenomen van een tv-programma van de NDR en vanuit de collectie van Wim Beekman (PA3AGZ) (SK) een DVD vertoond. Ditmaal was het de DXpeditie naar Scarborough Reef (BS7H) in 2007. Zeer indrukwekkend dat vanaf deze unieke locatie (slechts een paar rotsen) een nieuwe DXCC werd geactiveerd. De OM’s die deelhebben genomen aan deze activering verdienen ons diep respect!

Een geslaagde avond!

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.