Silent Key: Carel Mobach (PC5M)

“Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos”
Carel_Mobach_PC5MVol ongeloof hebben we kennis moeten nemen van het overlijden van ons afdelingslid Carel Mobach, PC5M. Hij overleed op 12 januari jl. en werd slechts 53 jaar.

Carel was al 38 jaar radiozendamateur en velen kennen hem als een vaste deelnemer aan diverse contestgroepen op VHF en HF; PI4GN, PC5T, PI4AMF en onder zijn eigen call met vrienden in de IARU 160 m contesten. Op rustige wijze zorgde hij ervoor dat de contestsoftware en ook de hardware perfect werkten en was zowel in CW als in Phone een topklasse operator. Carel maakte van vele contesten filmpjes welke terug te vinden zijn op YouTube en zijn internetsite. Al tijdens een contest smede hij plannen hoe tijdens een volgende contest het resultaat nog beter zou kunnen.

Vorig jaar november raakte Carel bij het uitoefenen van onze radiohobby bij de opbouw voor de VHF Marconi CW contest ernstig gewond. Na een ziekenhuisopname van enige weken was hij thuis aan de beterende hand en vol goede moed bezig aan zijn verdere herstel.

Aan de contestcrew van PI4AMF liet hij voor de jaarwisseling weten uit te kijken naar de komende PACC, waarbij hij natuurlijk weer van de partij zou zijn. Het was dan ook een shock voor de vele radioamateurs die Carel kenden dat hij onverwacht na een ziekenhuisopname daar was overleden. Tijdens de crematieplechtigheid waren vanuit het hele land radioamateurs aanwezig om Carel de laatste eer te bewijzen en om elkaar en de nabestaanden te steunen in het verlies.

Wij wensen de nabestaanden en vrienden van Carel alle sterkte. Vergeten doen wij Carel nooit, maar missen des te meer.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03) en Contestgroep PI4AMF,
Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter

(zie ook de overlijdensadvertentie)

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.