De eerste bijeenkomst van de VRZA afdeling Eemland

Laat ik eerst beginnen met het oprichtingsbestuur van deze afdeling i.o. aan u voor te stellen.

  • Penningmeester: Kees PAØVDB
  • Secretaris: Raphael PDØRAF
  • Voorzitter: Wim PA4WK

Op dinsdag 25 juni werd op de locatie van de Radio Club Bunschoten de eerste bijeenkomst gehouden van de VRZA afdeling Eemland i.o.

Deze eerste bijeenkomst trok 15 bezoekers.

Al rond half acht druppelden de eerste bezoekers binnen, en kort na acht uur opende Wim PA4WK de bijeenkomst met een korte PowerPoint presentatie waarin behandeld werd, wat is de VRZA, hoe zijn we er toe gekomen om de afdeling Eemland op te richten, en tenslotte eigenlijk het belangrijkste, wat gaan we doen.

Enige tijd geleden is er een onder een twaalftal VRZA leden in de regio een kleine enquête gehouden, de uitkomst hiervan geeft ons als bestuur een idee waar de belangstelling naar uit gaat.

De uitslag van de enquête was verwerkt in de power point presentatie en dit leidde, zoals de bedoeling was tot een levende uitwisseling van ideeën, al snel werd nog duidelijker welke kant men op wilde, maar ook werden er zaken geopperd waar wij als bestuur nog niet bij stilgestaan hadden zoals de QSL service, en samenwerking met de lokale VERON afdeling Amersfoort.

Wat de samenwerking met de lokale VERON afdeling betreft heeft het bestuur het standpunt dat samenwerking met iedereen tot de mogelijkheden behoort mits dat onze ideeën over hoe wij onze hobby willen beleven niet doorkruist. Het gezamenlijk plezier beleven aan onze mooie en veelzijdige hobby staat bij ons hoog in het vaandel.

Het bestuur heeft mede aangezet door wat we van jullie op de bijeenkomst gehoord hebben al een paar ideeën in voorbereiding, waarover later meer.

Graag tot de volgende bijeenkomst op dinsdag 23 juli.

Wim PA4WK

This entry was posted in VRZA and tagged , . Bookmark the permalink.