De nieuwsflits van maart is uit

Beste amateur,

Aanstaande vrijdag 14 maart is er de huishoudelijke vergadering en behandeling van de VR-voorstellen. Een mooie gelegenheid voor u om uw stem te laten horen en mee te denken over het beleid. Ter voorbereiding ontvangt u als bijlage, naast de nieuwsflits , ook ‘t Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering en de VR-voorstellen die tijdens de Verenigingsraad in Apeldoorn behandeld zullen worden.

Zoals u in de uitnodiging (in tegenstelling van de uitnodiging van 3 maart) voor de huishoudelijke vergadering kunt lezen is Roel (PB0ACU) aftredend en herkiesbaar en zijn Edwin (PA1EDL) en Adriaan (PA1LIO) aftredend/niet herkiesbaar. Wij zijn nu op zoek naar amateurs (m/v) die ons team willen versterken. Misschien iets voor u?

De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur.

Namens het bestuur van de afdeling wens ik u weer veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,

Gert van Loo (PA2LO), afdelingssecretaris VERON Amersfoort (a03)

P.S. Hebt u zelf een bericht/artikeltje voor in de volgende nieuwsflits? Neem dan contact op via a03@veron.nl.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.