Eddy Krijger (PA0RSM): “Ik behoor tot de gelukkigen die van z’n hobby z’n werk heeft kunnen maken”

y4qyIn Raddraaier -het blad van Gilde Amersfoort- is een interview te lezen waarin ons afdelings- en bestuurslid Eddy Krijger (PA0RSM) vertelt over de radiohobby.

Eddy: “Omdat ik in de redactievergadering van Gilde Amersfoort vertelde dat een onderdeel van mijn hobby tot Immaterieel Cultureel Erfgoed behoord, werd ik gevraagd iets over de radio hobby te vertellen“.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen of groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Het immateriele erfgoed waarop Eddy wijst is het gebruiken van morse (CW) als communicatiemiddel. De vaardigheid om via dit’s en dah’s te communiceren is overigens pas dit jaar door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed op de Nationale Inventaris-lijst gezet. In verschillende andere Europese landen was morse al langer aangemerkt als immaterieel erfgoed.

Gekscherend over de nieuwe status van morse geeft Eddy aan “Nog even en dan mag ik tussen de kantklossers op een braderie zitten…”.

Het hele artikel is hier te lezen: Gilde Amersfoort

(bron: Raddraaier, Gilde Amersfoort 4/2014)

This entry was posted in VERON and tagged , , , . Bookmark the permalink.