Laatste paar dagen voor indienen voorstellen VR2015

VR 2015Samen zijn we de VERON. En samen zorgen we ervoor dat de vereniging up-to-date blijft. Daarom is het mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor behandeling in de VerenigingsRaad.

Voorstellen kunnen tot 1 januari ingediend worden bij de secretaris van je afdeling. Vervolgens stemmen de afdelingsleden zelf over het voorstel en wordt bepaald of een voorstel wel of niet bij de VR wordt ingediend. Tijdens de VR zelf stemmen de afgevaardigden over alle ingediende voorstellen. Een volledige beschrijving van het proces en hoe je een voorstel kan indienen vind je hier.

Eén voorstel kan veel veranderen. Een goed voorbeeld is het voorstel dat in 2014 door één lid van de afdeling Amersfoort werd ingediend om de 40 meter band voor Novice amateurs uit te breiden, zodat ook zij op deze band op de CW frequenties uit kunnen komen. Het voorstel werd aangenomen en inmiddels is het Agentschap Telecom bezig met een onderzoek om dit mogelijk te maken.

Kortom: indienen van een voorstel heeft zin!

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.