Nieuwjaarsrede van de afdelingsvoorzitter

Beste leden van de VERON Amersfoort (a03) ik wens u, ook namens de andere bestuursleden, al het goede voor 2016. Wederom een jaar waar ik hoop dat velen van u de hobby van luister- of radiozendamateur een belangrijke rol in hun vrije tijdsbesteding willen en kunnen geven.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er binnen de afdeling Amersfoort een aantal dingen gebeurd die het vermelden waard zijn.

Ik denk aan de deelname van PI4AMF aan de PACC met als resultaat de 3e plaats, maar ook de activatie van de speciale roepletter PA90IARU waarmee Gert (PA2LO) in PACC op individuele basis de 1e plaats heeft behaald. Deze speciale call is later in het jaar nog meermaals gebruikt op individuele basis en in clubverband. Zeker vermeldenswaardig is de deelname door een aantal afdelingsleden aan de twee internationale velddagcontesten van de VERON (CW in juni en SSB in september). In beide gevallen vonden deze plaats op een weiland in de polder bij Maarten (PA3EYC) onder de call PI4AMF/p. In beide contesten heeft deelname geleid tot de 1e plaats, maar nog belangrijker het was die weekeinden ook erg gezellig met elkaar. Ook in 2016 zal de afdeling weer deelnemen aan de PACC, de twee velddagen, maar ook aan andere internationale contesten. Heeft u interesse mee te doen aan de PACC (13-14 februari), meldt u aan bij ondergetekende. Naast in clubverband kunt u gedurende het jaar individueel deelnemen aan allerlei contesten en zo voor de afdeling punten verzamelen in de VERON afdelingscompetitie. In 2015 hebben we hierin met elkaar een mooie 8ste plaats weten te bereiken in de eindstand.

Terugkijkende denk ik ook naar het verlaten, deze zomer, van de locatie waar wij onze maandelijkse afdelingsbijeenkomsten hielden naar een nieuwe plek “de Herberg” in de wijk Nieuwland. Hier houden wij nu onze bijeenkomsten (lezingen, jaarlijkse veiling en kerstbijeenkomst), in een uiterst plezierige omgeving! Bent u in de gelegenheid komt u dan langs, al is het maar voor het brengen en halen van uw QSL-kaarten bij onze QSL-manager Peter (NL5557).

Afgelopen jaar zijn door Henny, Rient (PA3GXP), Rob (PA0KEL) en Maurice (PA3HHT), weer diverse vossenjachten uitgezet en dit zullen zij in 2016 naar verwachting ook weer gaan doen! Ik kan u aanraden een keer hieraan deel te nemen, naast de gezellige sfeer, waarin de organisatoren hun jachten opzetten, is het ook nog eens heel gezond om te wandelen in de natuur!

In 2015 is de verhuizing van de repeaters PI2AMF, PI3AMF en PI6AMF naar een nieuwe locatie voltooid en is er tevens naast PI1AMF een nieuwe tweede DMR-repeater PI1SPA binnen ons gebied (Spakenburg) geplaatst. Helaas zijn de PIxAMF repeaters tijdelijk buiten gebruik, ik hoop van ganser harte dat de collega amateurs, welke op vrijwillige basis deze repeaters in standhouden, deze spoedig weer in de lucht kunnen krijgen. Ook mogen we de ATV-repeater PI6ATS (Soest) niet vergeten, welke zorgt voor mooie beelden op onze amateurfrequenties. We zijn deze amateurs dankbaar dat zij zoveel moeite en tijd willen steken in het in standhouden van al deze repeaters.

Ook kan ik u van harte aanbevelen een van de VAM-avonden op maandagavond in Bunschoten te bezoeken. Op deze locatie worden ook de cursus N en F door Jan (PH7S) en de CW-cursus gegeven door Koos (PA3BJV) en Ron (PA3DAM).

Al enige jaren zou ik graag zien dat wij een gezamenlijk zelfbouwproject binnen de afdeling gaan doen. Tot heden was het er nog niet van gekomen, maar in 2016 moet het eens voorzichtig van komen. Ik denk daarbij aan het nabouwen van het project van Johan (PA3GER0, de Arduino CW decoder (http://www.pa3ger.nl/zelfbouw/cw-decoder/). Het is een niet moeilijk en goedkoop projectje qua componenten (alles verkrijgbaar op internet) en ook redelijk bedrijfszeker en leuk om zo de ervaring met CW op te frissen of te gaan opbouwen, voor zowel luister- als zendamateurs een aanwinst in de shack. Het zou leuk zijn om samen met elkaar dit op te pakken. Heeft u interesse dan hoor ik het graag van u, het zou goed zijn om zo een van onze speciale modes, morse, welke erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed, extra aandacht te geven.

Er zijn weer allerlei activiteiten gepland in 2016 hierover wordt u op de internetsite van de afdeling Amersfoort (a03.veron.nl), PI4AMF.nl, de nieuwsflits of in de Electron (komt u ook) geïnformeerd. Heeft u zelf ook nog andere ideeën, meldt het ons, waar we kunnen zullen wij als afdelingsbestuur u helpen en/of ondersteunen.

Nogmaals wil ik iedereen die binnen de afdeling actief is en/of zich inzet bedanken en ik hoop dat u allen in 2016 veel radiovreugde mag hebben bij de activiteiten van de afdeling komend jaar.

Frans de Bles (PC2F), afdelingsvoorzitter VERON Amersfoort (a03)

2015_Friedrichshafen-PC2F

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.