NL9723 succesvol in SLP Contest

Binnen de afdeling Amersfoort zijn diverse luisteramateurs actief. Een van de bekendste en meest actieve is Johan Heus, NL9723. Dit jaar deed Johan onder andere mee aan de SLP (Short Listening Period) contest.

De SLP’s zijn wedstrijden met korte luisterperioden. De wedstrijden vinden 8 maal per jaar plaats, zoveel mogelijk gelijktijdig met grote internationale radioamateurcontesten. Om mee te doen is het voldoende om gedurende een weekend in 3 uren, die niet per sé aaneengesloten hoeven te zijn, zoveel mogelijk verschillende prefixen en DXCC-landen te loggen. De uiteindelijke score is de som van de verschillende prefixen van alle banden bij elkaar vermenigvuldigd met de som van de gehoorde DXCC-landen, eveneens van alle banden bij elkaar. Alleen contacten in spraak op de 80, 40, 20, 15 and 10 m banden zijn geldig voor de punten in deze contest. Wisselen van band mag pas als tenminste 10 minuten op de voorgaande band is geluisterd. Op dezelfde band mag een tegenstation pas na 5 minuten opnieuw in het log terugkeren.

Met een mooie score van 35.289 punten eindigde Johan hoog in het eindklassement en maakt bevestigt daarmee dat hij deel uitmaakt van de toppers onder de Nederlandse luisteramateurs.

Namens de afdeling feliciteren we Johan met het behaalde resultaat.

slp

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.