PA90IARU: nu echt voorbij.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de International Amateur Radio Union (IARU) waren er dit jaar veel special event stations actief die aandacht gaven aan het jubileum. In Nederland werden de roepletters PA90IARU in de lucht gebracht door leden  van de afdeling Amersfoort.

Inmiddels is de toestemming van het AT om de bijzondere roepletters te mogen voeren ten einde. De afdeling zal de roepletters niet nogmaals gaan activeren en de activiteit PA90IARU is daarmee dus voorbij.

Terugkijken
De crew kijkt tevreden terug op de activatie:
– er werden ruim 9.198 QSO’s gelogd, waarvan 15% in CW en 6% in digitale modes. 79% waren phone verbindingen.
– er werden 150 DXCC’s gewerkt. Heel bijzonder was dat PA90IARU het eerste phone QSO met K1N (Navassa Eiland) wist te maken.
– PA90IARU werd tijdens de PACC gebruikt in de klasse SO SSB High en wist ondanks de lange roepletters toch de eerste plaats te halen.

QSL-kaarten van PA90IARU worden automatisch verzonden aan iedereen die contact heeft weten te maken. Het toezenden van een QSL is niet nodig. De logs zijn overigens ook geupload in LotW, Clublog en eQSL.

Volgend jaar zal de afdeling weer d.m.v. bijzondere roepletters stilstaan bij een heugelijke gebeurtenis. Welke dat is houden we nog even geheim.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.