PI6AMF (23cm) herbouwt

tm941aLrgNa de verhuizing van 23cm PI6AMF naar de nieuwe locatie heeft deze 2maand kunnen werken (Zomer van 2014). Toen is deze er spontaan mee op gehouden, reparatie is door verschillende oorzaken niet tot stand gekomen.

Erik PE1RQF is bereid gevonden ons hierbij te helpen en heeft de repeater opnieuw opgebouwd. Deze staat nu in test te draaien, zodat gekeken kan worden of alles goed werkt. Zodra dit naar tevredenheid van Erik gedaan is gaat het geheel over naar de Repeater locatie Het Berghotel.

Specs PI6AMF:

  • Ingang 1270.500 MHz
  • Uitgang: 1298.500 MHz
  • Shift -28
  • Subaudio 77,0 hz

Repeater commissie Amersfoort,

Jan, Erik, Rient

PD0AUQ, PE1RQF, PA3GXP

This entry was posted in VERON and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.