QSL post VRZA Eemland

Op onze afdelingsavonden kunnen je QSL-kaarten worden ingeleverd en ontvangen bij Kees PA0VDB.

 • Kees is vanaf heden de sub QSL manager voor de VRZA afd. Eemland, wij vallen onder QSL regio 03.
  Het DQB stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van de QSL-kaarten aan de (sub) Regionale QSL Manager,
  bestemd voor de Nederlandse radiozend- en/of luisteramateur of een Nederlandse QSL-manager voor een lid in het buitenland: ongesorteerd.
 • bestemd voor buitenlandse radio-zend-en/of luisteramateurs: gesorteerd op prefix (landaanduiding) en in alfabetische volgorde.
  Als je je kaarten voortaan via onze afdeling wilt versturen en ontvangen kun je dit kenbaar maken door een berichtje te sturen naar ledenadministratie@vrza.nl dat je voortaan graag je kaarten via QSL regio 03 wilt ontvangen. Ook andere wijzigingen zoals bijv. je call kun je hier doorgeven.
  De ledenadministratie zorgt ervoor dat de wijziging ook direct in de administratie van het Dutch QSL-bureau wordt verwerkt.
  Graag in cc naar pa0vdb@vrza.nl dan is Kees ook op de hoogte en kunnen je kaarten apart gehouden worden bij de RQM.
This entry was posted in VRZA and tagged , . Bookmark the permalink.