Silent Key Tiny Kortrijk (PA3ETU)

Op 2 april 2014 is op 76-jarige leeftijd overleden

XYL TINY KORTRIJK (PA3ETU)

Tiny volgde binnen de afdeling Amersfoort de cursus radiozendamateur en bleek een vlotte leerling. Al snel na het behalen van de D-licentie volgde de C-licentie en ontving Tiny de roepletters PE1OTA.

Cursusgenoten herinneren zich dat Tiny een heel eigen visie op het gedrag van elektronen had, waarmee ze de examenvraagstukken perfect wist op te lossen. Tiny bekwaamde zich in de jaren daaropvolgend ook in morse. Dit leidde in 1986 tot het behalen van de A-licentie en de roepletters PA3ETU.

Tiny was een actief afdelingslid en nam onder andere deel aan de zelfbouwcursus. Met veel plezier stortte ze zich op allerlei projecten en bracht die tot een goed einde. Als er een probleem was kwam ze met een originele oplossing, niet zelden afkomstig uit haar marktkraam met knopen en ritssluitingen.

Met het overlijden van Tiny verliezen we een bijzonder mens met een hartelijke en gezellige uitstraling.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verlies.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort,
Frans de Bles, voorzitter

Zie voor overlijdensadvertentie <hier>.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.