Verenigingsraad 2013

Op 13 april 2013 werd de 74ste Verenigingsraad gehouden. In Dok Zuid in Apeldoorn startte de vergadering om 11.00 uur. Na goedkeuring van de notulen, het financieel verslag en de verslagen van de werkgroepen, zijn de OM’s Sjoerd Ypma (PA0SHY) en Remy Denker (PA3AGF) door de verenigingsraad benoemd als ‘Lid van Verdienste’. Zij mochten de daarbij behorende speld, oorkonde en bos bloemen in ontvangst nemen.

Rob Soulier (PA3AXI) gaf toelichting op de stand van zaken rond het praktijkboek. Dit boek zal komend jaar worden afgerond en gepubliceerd worden. Het boek moet worden gezien als aanvulling op de examenstof en geeft (nieuwe) amateurs de gelegenheid om kennis te maken met de praktische zaken die met de hobby te maken hebben. Het boek zal bestaan uit drie onderdelen, waaronder een zelfbouwdeel.

Ook is stilgestaan bij het VERON administratiesysteem. Koert Wilmink (PA1KW) vertelde wat allemaal nog gedaan moet worden, voordat het systeem aan de leden ter beschikking wordt gesteld.

Na de broodjeslunch was het tijd voor de rede van de voorzitter. Remy (PA3AGF) stond stil bij het grote belang van al die vrijwilligers die in de vereniging actief zijn. De VERON kent geen betaalde krachten en slaagt er toch in om als professionele organisatie te opereren. Dat kan alleen door al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

De behandeling van de VR-voorstellen was uitgebreid, ook al omdat er 2 amendementen werden ingebracht, waarvan 1 een amendement op een amendement was. Het voorstel van de afdeling Amersfoort (voorstel 5) heeft het niet gehaald: reiskosten voor
de Regiobijeenkomst zullen dus vanuit de afdelingen zelf betaald blijven worden. Voor de stemming op de overige voorstellen verwijs ik gemakshalve door naar het verslag van de VR dat binnenkort op de website van de VERON zelf geplaatst zal worden.

Rond 16.00 uur was de rondvraag en werd de vergadering gesloten. Als voorlopige datum voor de volgende VR is 12 april 2014 vastgelegd.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.