Verslag kerstavond

Vrijdag 13 december was er weer de jaarlijkse familiebijeenkomst in kerstsfeer van de afdeling Amersfoort. Na een welkomstwoord door onze voorzitter Frans (PC2F), zette  hij enkele amateurs in  het zonnetje die zich in 2013 verdienstelijk hadden gemaakt voor de afdeling. Ook dit jaar werd er een afdelingsamateur van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar was het Frank (PA3DTX) voor het vele werk dat hij achter de schermen voor de afdeling verricht. Hierna werd de avond voortgezet met een heerlijk koud buffet, enkele rondes bingo, een paar puzzels en een verloting. Het geheel werd muzikaal omlijst door Jan (PH7S). Al met al was het weer een zeer gezellige avond en een mooie afsluiting van het verenigingsjaar 2013. 

drieluikdec2013

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.