Verslag van de 75ste VR

IMG_1009Op zaterdag 12 april werd in Apeldoorn de 75ste VR gehouden. Vanwege deze jubileumeditie verraste het HB de afgevaardigden met gebak.

In het ochtendprogramma zijn de verslagen van commissies en de VR 2013 besproken en goedgekeurd. Ook hield de voorzitter zijn jaarlijkse rede en werd stilgestaan bij de zendamateurs die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Koert Wilmink nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van het project “Apollo”. Dit project zorgt ervoor dat de VERON op korte termijn een nieuwe website heeft waarbinnen vrijwel alle andere sites en applicaties opgenomen worden. Denk hierbij aan het afdelingsklassement, het VAS, het uploaden van de PACC-log’s enzovoort. De nieuwe site zal de oude site vervangen en afdelingen zullen hun eigen website aan de nieuwe techniek (gebaseerd op WordPress) kunnen realiseren. Ons afdelingslid Randy ten Have (PH4X) is één van de drijvende krachten achter het project Apollo.

Het middagprogramma stond grotendeels in het teken van de VR voorstellen. Tijdens de behandeling van de voorstellen ontstonden uitgebreide discussies, en moest de voorzitter alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden.

IMG_1017Tijdens de VR zijn de voorstellen over het opstellen van een beleidsplan (voorstel 1), het met het AT in gesprek gaan over uitbreiding van de 40m band voor novice-amateurs (voorstel 4) aangenomen. Bij voorstel 4, dat door Amersfoort was ingebracht, was er sprake van een spannende stemming: 128 voor, 125 tegen en 23 onthoudingen.

 

Op voorstel 5 van de afdeling Amersfoort, het actief melden van wijzigingen in het ledenbestand, werd door door afdeling Hoogeveen een amendement ingediend. Dit amendement stelde voor om niet alle voorgestelde wijzigingen (zoals in- en uitverhuizers) te melden maar uitsluitend de overlijdensgevallen. Als reden van de beperking werd aangegeven dat ook in- en uitverhuizers melden teveel werk is voor het Centraal Bureau. Dit amendement werd aangenomen. Vervolgens werd het voorstel 5 in stemming gebracht. Het voorstel werd verworpen. Feitelijk betekent dit dat de VR zich heeft uitgesproken dat er zolang het VAS niet actief meldingen aan de secretarissen stuurt, er ook niet handmatig berichten volgen. Bij navraag aan het HB welke conclusie er nu aan de stemming gehangen moet worden is geantwoord dat het HB zal zorgen dat het Centraal Bureau wel meldingen van overlijden zal laten versturen.

Voorstel 2 van de afdeling Leiden werd bij de behandeling teruggetrokken. Dit voorstel behelsde het aanpassen van de statuten en het door het HB actief laten zorgen van afdelingsbestuursleden.

De voorstellen 3, 6 en 7 (het zonder input van het HB rondsturen van VR-stukken, het introduceren van een ‘groen’ abonnement en het indexeren van de afdracht aan afdelingen) werden allen verworpen.

Na goedkeuring van de begroting 2014 werd de vergadering rond 15.30 uur gesloten. De volgende VR staat (voorlopig) gepland op 18 april 2015.

IMG_1011

foto: Frans (PC2F) en Hans (PE1KWH) netwerken met afgevaardigden van andere afdelingen

—————————–

Een video impressie van de 75ste VR door Joop (PA3JD) vindt u <hier>.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.