Verslag van goed bezochte nieuwjaarsreceptie

De voorzitter opende de avond met een ieder een mooi, gezond hobbyjaar 2014 toe te wensen.

De avond viel in drie delen uiteen, namelijk: mededelingen, behandeling van de ingekomen afdelings-VR-voorstellen en onderling QSO.

Bij het aantal mededelingen blijkt dat het in onze afdeling bruist van de activiteiten, zoals de aankondiging van ATV-uitzendingen op zaterdag 11 en de vossenjacht op zondag 12 januari. Ook zijn er al plannen voor de aankomende PACC bij PI4AMF, Evert (PA3AYQ) heeft zijn contestprogramma hiervoor geupdated (klik voor meer info <hier>). Verder hoorden we dat er een nieuwe locatie is gevonden voor de Amersfoortse repeaters. Nico (PD0RWM) gaf uitleg over enige zelfbouw antennes die hij had meegenomen en de penningmeester kon nu al meedelen dat we 2013 met een positief saldo hebben afgesloten.

Er waren deze avond twee afdelings-VR-voorstellen te behandelen, n.l. een over het VAS (VERON administratie Systeem) en een over verruiming van een bandsegment, zodat de N-amateurs ook daar AFSK en CW kunnen beoefenen. Beide voorstellen werden aangenomen en zullen hier binnenkort te lezen zijn.

Hierna werd de avond afgesloten met onderling QSO.

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.