AT deelt eerste gele kaart uit

gele_kaartOp 24 juni 2013 sprak Agentschap Telecom tijdens een dialoogsessie met een aantal radiozendamateurs over mogelijke verbeterpunten in de dienstverlening. Deze verbeterpunten waren naar voren gekomen in de enquête die het agentschap eerder dit jaar had laten uitvoeren.

Doel van de dialoogsessie was om nader te onderzoeken of alle verbeterpunten in beeld zijn en om meer informatie te verkrijgen over de onderliggende probleemstelling.  Op basis van de enquête en de gesprekken bepaalt het agentschap op welke punten de dienstverlening kan worden aangepast. Daarbij worden ook de uitkomsten betrokken van de gesprekken zijn gevoerd met de amateurverenigingen VERON en VRZA.

De belangrijkste thema’s die tijdens de dialoogsessie aan de orde kwamen waren:

  • Het toezicht op het gebruik van de amateurbanden
  • Het beleid onbemand frequentiegebruik
  • De afhandeling van storingsmeldingen
  • De communicatie richting radiozendamateurs

De aanwezigen gaven aan de enquête en dialoogsessie op prijs stellen. Voor Agentschap Telecom was het een goede manier om een evenwichtig beeld te krijgen van wat er onder radiozendamateurs leeft en hoe zij de dienstverlening ervaren. Het verslag van de dialoogsessie vindt u in de rechterkolom.

Gele kaart

Vanaf 1 januari 2014 kan Agentschap Telecom een gele kaart uitdelen. Dit gebeurt wanneer er overtredingen worden geconstateerd van de gebruiksvoorwaarden voor Radiozendamateurs. Op 13 januari 2014 is de eerste gele kaart uitgedeeld.

 

(bron)
This entry was posted in Ander nieuws. Bookmark the permalink.