VR-voorstellen 2015 bekend

De VerenigingRaad (VR) 2015 wordt gehouden op zaterdag 18 april. Inmiddels is bekend dat er door de verschillende afdelingen 6 voorstellen zijn ingediend.

De voorstellen
Voorstel 1: Aandringen op betere handhaving van de geldende EMC-normering om storingsproblemen op te lossen.

Voorstel 2: Toegestane zendvermogen voor Novice-licentiehouders verhogen naar 100 watt PEP.

Voorstel 3: Wijziging van statuten zodat leden op andere manieren dan schriftelijk uitgenodigd kunnen worden.

Voorstel 4: Professionaliseren van de VERON-stand op HAM Radio in Friedrichhafen.

Voorstel 5: Aansturen op invoering van een nieuwe instapmachtiging in Nederland en in CEPT-verband.

Voorstel 6: In Electron meer artikelen publiceren met betrekking tot besluiten, acties en plannen van het Hoofdbestuur en van de ontwikkelingen in de amateurwereld.

De volledige voorstellen, de motivatie en de (eerste) reactie vanuit het Hoofdbestuur van de vereniging vind je hier: Voorstellen VERON VR 2015

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.