VRZA Eemland BBQ 2019

Geen velddag, wel BBQ

Hoewel het onze bedoeling was om met onze nieuwbakken afdeling aan de velddag deel te nemen gaan we dat helaas organisatorisch niet op tijd rond krijgen.

Om toch iets gezamenlijks te doen en zo de samenhorigheid te vergroten hebben we besloten om op zaterdag 7 september een gezellige BBQ te organiseren, alle VRZA leden zijn met introducé welkom vanaf 15:00 uur bij de Radio Club Bunschoten.
De kosten bedragen €17,= per persoon, dit is incl. drankjes.

Inschrijven en betalen kan bij onze penningmeester Kees PAØVDB op rekening nummer NL73 INGB 0003 2694 49, onder vermelding van BBQ en uw naam, opgeven kan tot uiterlijk woensdag 4 sept.

This entry was posted in VRZA and tagged , . Bookmark the permalink.