Wijzigingen in bestuur VERON Amersfoort

Op vrijdag 8 maart 2013 hield de afdeling A03 haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering. In totaal waren 36 afdelingsleden aanwezig. Tijdens de huishoudelijke vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de plannen voor het komende jaar uiteengezet.

In het bestuur zijn een aantal wijzigingen: Hilde (PA3EKW) heeft er na vele jaren als bestuurslid en voorzitter actief te zijn geweest voor gekozen om te stoppen met het bestuurswerk. Als vereniging zijn we haar veel dank verschuldigd voor het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht. Ron (PA3DAM) is vanwege zijn gezondheid gestopt met het bestuurswerk. Ook hij heeft de afgelopen jaren meer dan zijn steentje bijgedragen aan het wel-en-wee in de afdeling. We zijn blij te kunnen melden dat beide amateurs actief zullen blijven binnen de afdeling.

Tot het bestuur zijn toegetreden: Frans (PC2F) en Willem (PD0WVD). Binnenkort zullen zij zich op deze website verder aan u voorstellen. Binnen de nieuwe bestuurssamenstelling zal Frans de voorzittersrol op zich nemen.

Per maart 2013 bestaat het voltallige bestuur uit:
Frans (PC2F) – voorzitter
Gert (PA2LO) – secretaris
Roel (PB0ACU) – penningmeester
Adriaan (PA1LIO) – vice-voorzitter
Eddy (PA0RSM) – tweede secretaris
Edwin (PA3EDL)
Willem (PDoWVD)

Tijdens de huishoudelijke vergadering zijn ook de VR-voorstellen besproken. De afdeling zal op 13 april a.s. vertegenwoordigd worden door Rient (PA3GXP), Adriaan (PA1LIO), Hilde (PA3EKW) en Gert (PA2LO).

2013mrtbestuursvergadering

foto midden: Hilde (PA3EKW) overhandigt de bestuurshamer aan Frans (PC2F); foto rechts: ons nieuw bestuurslid Willem (PD0WVD)

This entry was posted in VERON. Bookmark the permalink.