Black Trousers Hamradio Event 2013 (Nijkerkerveen)

nike-element-thermal-mens-running-pants-424244_060_aBeste OM´s

ook dit jaar is het Black Trousers Hamradio Event weer gepland en zal gaan worden gehouden op vrijdag 25 oktober en zaterdag 26 oktober.

Iedereen is welkom vanaf vrijdagochtend 9.30 uur tot en met zaterdagmiddag 16.00 uur.

Het adres waar de activiteiten plaats vinden is Vleesboerderij Blokhuis, Schoolstraat 145, 3864ME Nijkerkerveen.

Mijn beeld bij deze dag is dat een ieder die komt zorg draagt voor zijn of haar eigen voorzieningen.

Op de locatie zijn wel diverse voorzieningen aanwezig, maar als rechtgeaard radioamateur vinden we het een uitdaging wanneer we worden teruggeworpen op onze oer instincten en gebruiken.

Dit houdt concreet in dat een ieder zorg draagt voor eigen tafel, stoel en energievoorziening. Uiteraard is dit een hele uitdaging.

Vorig jaar hebben we de BTHRE nog in het weiland gehouden. Echter zijn we nu wat later in het jaar en zal het hoogst waarschijnlijk vochtiger zijn dan we al gewent zijn. Vandaar dat er wordt uitgeweken naar een alternatieve locatie waar we ook gebruik mogen maken van de schuur.

Ook voor de inwendige mens moet natuurlijk gezorgd worden. Hoe zouden we anders de hobby kunnen uitvoeren.

20120616-_mg_0265Hiervoor heb ik een BBQ in gedachten, welke gehouden wordt op de vrijdagavond en zal aanvangen tussen 18.30 uur en 19.00 uur.

De BBQ wordt geregeld door de plaatselijke batavier.

De kosten voor de BBQ en frisdrank en een hapje zijn begroot op € 20,-. U wordt vriendelijk verzocht om dit bedrag over te maken op het bankrekeningnummer welke genoemd is op het invulformulier.

Degene die op de DARES dag in Nijkerkerveen zijn geweest hebben al kennis gemaakt met de locatie.

Wanneer u aanwezig wilt zijn dan graag dit formulier invullen.

Uiteraard hopen we er weer mooie dagen van te maken

De aanroep frequentie voor wanneer u de locatie niet kan vinden is 145,3625MHz met de CTCSS frequentie 77 Hz.

Heel graag tot ziens!

73s
Andries PE1NGM

Video-impressie van voorgaande BTHE

This entry was posted in Nieuws PI4AMF, VERON. Bookmark the permalink.