Experimentele repeater PI3XDV in Amersfoort

Amersfoort heeft sinds september 2017 een experimentele repeater. Omdat het leuk is als de Amersfoortse amateurs er ook iets mee doen, al is het maar af en toe, volgt hier een beknopte beschrijving van de doelstelling van het project, van enkele van de plannen, en hoe de repeater gebruikt kan worden.

Een groot deel van de apparatuur voor de repeater. De rommelige opzet maakt het mogelijk om nieuwe wijzigingen snel uit te voeren.

Bij het opzetten van PI3XDV stond één overweging voorop. Je kunt bij een repeater kiezen voor een groot bereik. De repeater staat dan gewoonlijk op een locatie waar je niet voortdurend gemakkelijk bij kunt. Dit is wat bij repeaters meestal gebeurt.

Bij PI3XDV staat voorop dat de repeater voortdurend toegankelijk moet zijn om er steeds nieuwe experimenten mee te doen. Om die reden “staat” de repeater bij ondergetekende, de maker van de repeater thuis. Het bereik in kilometers is daardoor uiteraard niet spectaculair.

Het vervelende als je van tevoren roept dat je iets gaat doen, is dat er dan mensen mogelijk teleurgesteld kunnen zijn als die plannen niet heel snel of volgens een niet meer aangehouden planning worden verwezenlijkt, of als er dingen eventueelniet doorgaan. Om die reden heb ik de afgelopen maanden niet veel werk gemaakt van publiciteit rond deze repeater.

Deze publicatie op rcbun.nl is puur om de medeamateurs in de buurt te vertellen wat die soms merkwaardige signalen inhouden, maar ook om ze te laten zien dat de repeater, al werken dingen soms niet perfect, dat die repeater er behalve voor die experimenten ook is voor de mensen uit de regio om hem te gebruiken. Al komen er soms ineens functies bij, en gaan er misschien ook weer dingen na een poosje vanaf.

PI3XDV zendt en ontvangt momenteel (begin december 2017) op twee frequenties:

144,875 MHz in FM
430,975 MHz met D-STAR

Zaken die op dit moment werken

Papepegaairepeater in FM op 2 meter en met D-STAR op 70 cm.
Een traditionele D-STAR-hotspot op 70 cm
EchoLink op 2 meter (callsign PI3XDV-L, node: 862686)
Een uitgebreide gesproken helpfunctie (in het Engels)
Opvragen van actuele METAR-weerberichten van vliegvelden.
Een testgenerator voor de meeste beschikbare toonslotcodes
Voicemailfunctie. Praktisch nut hiervan is beperkt, maar het is wel leuk om een keer te kijken hoe het werkt. Pincode kun je aanvragen via x@xdv.me
Propagatiemonitor zit er al wel in, maar werkt nog niet.

Gebruik
Bediening via FM gaat uitsluitend via DTMF-tonen.

Alles bij deze repeater is zoals ik al schrijf aan veranderingen onderhevig. De komende paar maanden is de repeater meestal gekoppeld aan PI2KMP, de 70 cm-repeater in Kampen waar ook een aantal interessante experimenten worden gedaan. Controleren of die koppeling er is kan door met DTMF in te tikken *# (sterretje, hekje). Dat is een statusopvraag. Wanneer je te horen krijgt dat de echolinkmode is ingeschakeld, dan is het relais gekoppeld. Je hoort daarna het aantal koppelingen. Door vervolgens 1# in te tikken (cijfer 1, hekje) hoor je wie er met het relais gekoppeld is.

Als de koppeling met PI2KMP bestaat, kun je direct de microfoon indrukken en een oproep plaatsen.

Voor 144,875 MHz is geen CTCSS of iets anders nodig. De zender zendt wel 77 Hz uit, voor het geval je storing ontvangt. Door CTCSS aan de ontvangstkant in te schakelen kun je ervoor zorgen dat je alleen PI3XDV hoort. Repeatershift is op 144,875 en 430,975 MHz niet nodig.

Hieronder nog enkele commando’s:
N.b.: met een hekje in DTMF verlaat je een modus. Het kan zijn dat je meerdere keren het hekje moet geven voordat je in het hoofdmenu komt. De onderstaande commando’ s zijn vanuit het hoofdmenu, tenzij anders vermeld.

1#
Papegaairepeater (om korte doorgangen met anderen te wisselen of voor het terughoren van je eigen modulatie:

2#
Echolink, tik binnen EchoLink 0# voor alle mogelijkheden.

3#
Voicemail, toets binnen de module 0# voor help

5#
METAR, weerberichten van vliegvelden (Engels). Binnen METAR gelden de volgende commando’ s:
01# Lijst met beschikbare vliegvelden
1# EHAM, Schiphol
2# EHWO, Woensdrecht (militair)
3# EHKD, De Kooy (militair, bij Den Helder)
9# EHGG, Eelde
10# EHEH, Eindhoven
Op verzoek kunnen andere vliegvelden worden toegevoegd. Mail x@xdv.me

(hieronder opnieuw vanuit het hoofdmenu)

6#
Toonslotgenerator, toets binnen de module 0# voor help

10# Propagatiemonitor (geen opvraagbare functies, werkt momenteel nog niet).

0#
Helpfunctie (Engels), werkt contextueel in alle modules van de repeater.

De huidige D-STAR-hotspot op 70 cm, werkt zoals vrijwel iedere D-STAR-hotspot.

Beknopt overzicht van de plannen:
Hieronder een overzicht van de eventuele plannen.

Het doel van de experimenten met PI3XDV is om een repeater te maken die niet volgens de al gebaande paden werkt, waarbij ruimschoots gebruik gemaakt wordt van de nieuwe regels zoals die sinds april 2017 gelden. Doel is verder om te experimenteren met nieuwe technieken, en met ongebruikelijke combinaties van al bestaande technieken.

Enkele van de plannen zijn:
Koppelingen tussen digitale modes D-STAR, DMR en FM.
Behalve D-STAR op termijn op 70 cm naast FM ook DMR, APCO P25 en System Fusion.

Tot zover zijn dit plannen voor waarschijnlijk ergens in 2018.

Een heel omvangrijk project is het mogelijk maken van chatten via alle frequenties van PI3XDV, waarschijnlijk zal voor de chatfunctie overigens de call PI8XDV worden gebruikt. Een deel van de chatfunctie werkt al, maar is nog ‘ handbediend”, wat nog moet is ervoor zorgen dat gebruik in FM en met de chat tussen elkaar door kunnen lopen.

Het is nog niet helemaal zeker, maar de eerstvolgende toevoeging zal bijna zeker een ingang zijn op 70,350 MHz. Als je op die frequentie zendt, wordt je signaal op 144,875 opnieuw uitgezonden.

Geplande ingangen (zonder garantie) zijn verder: 29,610, 24,980 en 50,???, alle in FM.

Na de ingang op 70,350 is waarschijnlijk het laten werken van de chat via 144,875 als eerste aan de beurt. De chat zal worden gekoppeld aan het IRC-kanaal van de Daily Minutes op internet, waarbij alleen mensen met een amateurregistratie op dat kanaal op internet naar 144,875 worden doorgegeven. [URL voor meedoen met de chat: http://shorties.be/pa00news/uncategorized/doe-mee-met-het-chatkanaal-van-de-daily-minutes-dit-is-hoe-het-moet/]

Een mogelijke uitbreiding daarna is dat er een crossbandrepeaterfunctie gemaakt wordt tussen 430,975 en 144,875 (en vice versa), waarbij door op 70,350 te zenden het signaal zowel op 144,875 als op 430,975 opnieuw wordt uitgezonden. Als de crossbandfunctie werkt, zal gedurende enige tijd D-STAR op 70 cm niet meer werken.

Wees welkom om PI3XDV een keertje (en zeker ook vaker) uit te proberen!
73 John PA0ETE

This entry was posted in Ander nieuws and tagged , , , , . Bookmark the permalink.