Nieuwe richtlijnen & beheerders VAM

Aangezien Koos (PA3BJV) in het verleden te kennen heeft gegeven de beheerders taak niet te kunnen dragen en ook werkelijk om gezondheidsredenen het afgelopen jaar meerdere malen verstek heeft moeten laten gaan. Waarop de bezoekers helaas moeite hebben gehad om zijn verantwoordelijkheden zelf op te pakken, is er een oproep gedaan jezelf aan te melden als beheerder voor de VAM-avonden (en andere activiteiten op het clubstation). Hierop bleef het helaas angstvallig stil. 
Om de VAM-traditie niet te doen laten verdwijnen heeft Koos, tegen beter weten in, wederom zichzelf naar voren geschoven om deze last te dragen. Hieruit blijkt wel hoe belangrijk de avond gevonden wordt en hoe graag de vereniging deze wilt voorzetten. Na wat onderlinge QSO´s tijdens de vakantie bleek dat Jan van Essen (PH7S)) ook wel interesse had in de taak als beheerder, maar door zijn QRL er wel eens avonden bij zitten dat hij niet aanwezig kan zijn. Deze kans hebben we niet voorbij laten gaan en hebben de beheerderstaak aan beide heren toebedeeld. Vele handen maken immers licht werk. En de bezoekers kunnen op de maandagen rekenen op een open deur en een vers kopje koffie.
De beheerders hebben te kennen gegeven de volgende zaken te veranderen:

De beheerder zal toezien op een correcte boekhouding wat wil zeggen dat niemand meer zal worden gevrijwaard van de kosten die worden gemaakt. Zelf meegenomen drank, etenswaren, hout voor de kachel of anderszins, zal worden gezien als schenking aan het clubstation en levert geen korting op de entree of genuttigde consumpties op.
Er zal een bar-achtige constructie worden vervaardigd waarachter uitsluitend de beheerder(s) toegang hebben. Bij een ieder die geen beheerder is en zich achter de bar begeeft, zal een rondje in rekening worden gebracht.
De verkoop van goederen dient men buiten de deur te laten. Goederen die men alsnog meeneemt, en waar redelijkerwijs een geldelijke vergoeding voor staat, zal bij verkoop geheel ten goede komen aan het clubstation.
Meegenomen goederen waar e.v.t. een andere amateur ´wat aan zou kunnen hebben´ zijn welkom, maar dient bij het uitblijven van een eigendomswisseling de zelfde avond weer mee terug genomen te worden. Het weggooien van afval kost geld waardoor weggooien op het clubstation geen optie is.

Tot zo ver de nieuwe richtlijnen van de VAM beheerders en graag tot ziens op de VAM avonden!

This entry was posted in Nieuws PI4AMF. Bookmark the permalink.